طرح‌ها و پروژه‌ها

از زمان تاسیس مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در سال ۱۳۹۷ تا امروز، طرح‌ها و پروژه‌های مختلف مطالعاتی، حمایت‌طلبی و ترویجی توسط این مرکز در زمینه‌ها و موضوعات فعالیتی آن اجرا شده است که شرح مختصر هر یک از این طرح و پروژه‌ها در صفحه جاری در دسترس است.

دسته‌بندی‌ها:

سال آغاز طرح: