• آدرس:تهران – میدان انقلاب – ابتدای کارگر شمالی – خیابان ادوارد براون- پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی – طبقه دوم
  • شماره تماس:۰۹۹۸۱۴۴۶۴۶۹-۰۲۱۶۶۹۷۷۸۰۰-۰۹۱۲۲۸۳۹۴۳۹
  • ایمیل:info[at]iran-bssc.ir

برای ما پیغام بفرستید