پایگاه دانش فقر پژوهی

 لینک سامانه: https://poverty-research.ir

فقر یکی از مهم‌ترین و فراگیرترین آسیب‌های اجتماعی در جامعهٔ ایران است که خود مسبب و مهمترین متغیر دیگر آسیب‌های اجتماعی شده است. تجمیع مطالعات و دستاوردهای مربوط به ماخذشناسی فقر، پایان‌نامه‌ها، کتاب‌ها،  مقالات علمی-پژوهشی، گزارش‌های کارشناسی و طرح‌های پژوهشی در خصوص مطالعه فقر و راه‌های مبارزه با آن و همچنین ۵۰ شماره از خبرنامه مقابله با فقر و نابرابری در یک مرجع مشخص می‌تواند تسهیل‌گر روند مطالعه و پژوهش دغدغه‌مندان این حوزه باشد.

پایگاه دانش فقرپژوهی(poverty-research.ir) به همت معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی با شعار «مقابله با فقر نیازمند اراده، آگاهی و حمایت‌گری است» و به منظور تدوین و گردآوری مطالعات فقر راه اندازی و ایجاد شده است  از دی ماه  ۱۳۹۸ در دسترس  پژوهشگران و کارشناسان اجرایی قرار گرفته است.

پایگاه دانش فقرپژوهی سعی کرده است با تجمیع مطالعات و پژوهش‌های حوزهٔ فقر و راه‌های مبارزه با آن مرجعی تخصصی از مطالعات در این حوزه ایجاد کرده و از این طریق پلی میان سیستم اجرایی کشور و پژوهشگران و نخبگان این حوزه ایجاد کند.

در این پایگاه بیش از ۱۵۰ عنوان کتاب و ۳۰۰ پایان نامه در حوزه فقر بارگذاری شده است و علاوه بر آن تمامی مطالعات و گزارش‌های معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه فقر و نیز مقالات علمی ـ پژوهشی، مقالات عمومی و طرح‌های پژوهشی حوزه فقر که توسط مهمترین مراکز پژوهشی کشور اجرا شده است در دسترس علاقمندان و پژوهشگران قرار گرفته است.

همزمان با راه‌اندازی پایگاه دانش فقر پژوهی با هدف شناسایی ریشه‌های فقر در جامعه، همایشی با همین عنوان برگزار در دی‌ماه ۱۳۹۸ شد؛ همایش فقرپژوهی در پی ایجاد پیوند و تعامل سازنده میان پژوهشگران حوزهٔ فقر با حوزهٔ اجرا و سیاستگذاری‌های مرتبط با فقر بود. در چارچوب این همایش کوشش شد مهم‌ترین آثار و دستاوردهای پژوهشی حوزهٔ فقر مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته و با معرفی این آثار و مبدعان و صاحبان آن به حوزهٔ سیاستگذاری امکان تقویت تعامل و هم‌افزایی میان حوزهٔ پژوهش و اجرا فراهم شود.

 برای دسترسی به سایت کلیک کنید: پایگاه دانش فقر پژوهی