فساد در شهرداری

معرفی کتاب: سنجش فساد و سلامت سازمانی شهرداری تهران        


نویسندگان در دو کتاب به هم پیوسته، نه تنها نظریات فساد را ارائه کرده‌اند بلکه در این کتاب بر وجوه سنجش فساد و ارزیابی سلامت اداری نیز ورود کرده‌اند. آنان همچنین با الگوی مدنظرشان، تحقیقی جامع درباره فساد در شهرداری انجام دادند. کتاب حاضر، حاصل پژوهشی در زمینه فساد و سلامت اداری در شهرداری تهران است. هدف اصلی این کتاب ارائه تصویری از یک پژوهش تطبیقی در حوزه اقتصاد سلامت اداری است، تا ضمن فراهم کردن امکان نقد و گفت‌وگو میان پژوهشگران حوزه مطالعاتی فساد و سلامت اداری، الگویی برای مطالعات این حوزه و چگونگی سنجش فساد و سلامت اداری فراهم آید. هدف اصلی این پژوهش ارائه مدل سنجش و استفاده از آن برای سنجش فساد و سلامت اداری در شهرداری تهران است؛ بنابراین پژوهشگران نه در پی تبیین فساد و سلامت در شهرداری تهران بودند، نه در پی ارائه راهبردها و راهکارهای مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری شهرداری تهران، که این دو بحث مهم و جداگانه ای است. ضعف روش شناختی اغلب مطالعات ایرانی و عدم شناخت روش‌های مطالعه فساد و سلامت اداری منجر به این باور غلط شده است که سنجش فساد و سلامت اداری ممکن نیست، رسالت اصلی این کتاب، نشان دادن روش‌های متفاوت سنجش فساد و سلامت اداری در چارچوب روش‌شناسی ترکیبی است. این کتاب مجموعه ای از اطلاعات وسیع و داده‌های فراوان گردآوری شده است که تنها به توصیف دقیق و ساده اطلاعات بسنده شده است.

تاریخ انتشار : ۰۵ مهر ۹۸

کتاب در پنج فصل نگاشته شده است. فصل اول کتاب به ارائه یافته‌های بخش کیفی پژوهش اختصاص دارد، این بخش حاصل ۱۱۲ مصاحبه فردی و گروهی با خبرگان و ذی نفعان در شهرداری تهران است که در پنج ماه در سال ۱۳۹۰ انجام شده و متوسط زمان مصاحبه ها ۱۲۵ دقیقه بوده است. تحلیل مصاحبه‌ها، تصویر و تحلیل منحصر به فردی از وضعیت فساد و سلامت در شهرداری و عوامل موثر بر آن ارائه کرده است.

فصل دوم یافته‌های بخش اسنادی پژوهش را ارائه کرده است. این فصل با استفاده از اسناد منتشر شده و اسناد منتشر نشده در سامانه های ۱۸۸۸ و ۱۳۷، تحلیل محتوای پیام های شهروندان و تحلیل‌های کارشناسی در این مراکز تدوین شده است و تحلیل ویژه ای از وضعیت فساد و سلامت در شهرداری ارائه شده است.

فصل سوم به ارائه یافته‌های بخش کمی اختصاصی دارد. این فصل محاسبه‌ی فساد در شهرداری به شیوه پیشنهادی مولفین براساس نمراتی در چهار بخش یا ماژول است. سنجش براساس پرسشنامه هایی است که ارباب رجوع ها، کارکنان شهرداری، خبرگان مسائل شهرداری و شهروندان تکمیل کرده‌اند.

فصل چهارم وضعیت سلامت اداری شهرداری تهران سنجش و گزارش شده است. مانند فصل های قبلی با استفاده از دادهای مستخرج از پرسش نامه‌هایی که از ارباب رجوع ها، کارکنان شهردای، خبرگان مسائل شهرداری و شهروندان پر شده است، وضعیت سلامت اداری شهرداری تهران مورد توصیف قرار گرفته است.

در فصل پنجم تلاش شده است راهبردها و راهکارهای مبارزه با فساد و ارتقای سلامت در بستر شهرداری تهران که روشی ترکیبی و ابداعی نویسندگان کتاب است را به صورت عملیاتی شده نشان دهد، اگرچه روش‌های مورد استفاده در این کتاب به خودی خود جدید نیستند، اما بینش‌های جدید را برای مطالعه پدیده‌های فساد و سلامت اداری ارائه می‌کنند که می‌تواند راهگشای پژوهش در زمینه فساد و سلامت اداری به صورت همزمان باشد. در این فصل به طور مفصل درباره انواعی از راهکارهای مربوط به بهبود فرهنگ سلامت، راهکارهای مربوط به سلامت کار در شهرداری تهران و راهکارهایی مربوط به پاسخگویی در شهرداری تهران ارائه شده است.

پانوشت:

  • عابدی جعفری، حسن؛ حسینی هاشم زاده، داود و دیگران (۱۳۹۵) سنجش فساد و سلامت سازمانی شهرداری تهران، تهران: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران.
  • معرفی نویسندگان: حسن عابدی‌جعفری (مجری طرح سنجش فساد در شهرداری، وزیر بازرگانی دولت موسوی)، حسن محدثی(جامعه شناس و هیات علمی دانشگاه آزاد)، داود حسینی‌هاشم‌زاده (پژوهشگر حوزه مطالعات سلامت اداری و مقابله با فساد؛ مدرس دانشگاه)، محمد فاضلی(جامعه شناس هیات علمی دانشگاه بهشتی)، لیلی حبیبی. همچنین نویسندگان کتاب «نظریه‌های فساد و سلامت اداری» و مقاله «پیشنهاد الگو و روشی چندبعدی برای سنجش فساد در آموزش عالی».

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=3268

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *