خبرنامه شماره ۳۶مقابله با فساد و فقر: فقدان استراتژی فقرزدایی و مهجوریت دانشگاه


ضرورت تعامل دستگاه‌های اجرایی با دانشگاه‌ها

فقدان استراتژی فقرزدایی و مهجوریت دانشگاه

شرایط لازم جهت انعکاس مطالعات فقر در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی

مسئله ارتباط دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با مراکز برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری یکی از موضوعات چالشی است که تقریباً در همه حوزه‌های سیاست‌گذاری موضوعیت دارد. در یک دید کلان به فعالیت‌های دانشگاهی ایران می‌توان تأیید کرد که بخش مهمی از فعالیت‌ها از جمله تدوین پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی، ارتباط تعریف شده‌ای با نیازهای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی ندارد. در واقع این طور به نظر می‌رسد که نفس تدوین مقاله‌ها یا پایان‌نامه‌ها فارغ از اینکه معطوف به مسأله‌ای واقعی باشد، در حال حاضر موضوعیت پیدا کرده است. بخشی از این انحراف آشکار دانشگاه‌ها از مسیر واقعی و رسالت حقیقی آن‌ها به ساختار بروکراتیک شکل گرفته در دانشگاه‌ها مربوط است که به واسطه سازوکارهای مالی غیر وابسته به نتیجه فعالیت‌ها، اساتید و دانشجویان را در مسیر ارتقاء مرتبه یا اخذ مدرک دانشگاهی قرار داده است. بخشی به ریشه‌های فرهنگی معطوف به اصالت مدرک فارغ از فایده آن بر می‌گردد که در چند دهه اخیر به طور مرتب تشدید شده است. بخشی به عدم احساس نیاز سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان به نتایج مطالعات علمی و پژوهشی بر می‌گردد و بخشی هم به عدم شایسته گزینی چه در جایگاه‌های علمی و چه در جایگاه‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریز مربوط است.

اگرچه این موضوع یعنی گسست میان فعالیت‌های دانشگاهی و پژوهشی و فعالیت‌های معطوف به سیاست‌گذاری، تقریباً در رابطه با همه مسائل در ایران موضوعیت دارد، در برخی مسائل این موضوع کم‌رنگ تر و در برخی پررنگ‌تر دیده می‌شود. به عنوان مثال اگر ارتباط ضعیف میان صنعت و دانشگاه همواره به عنوان یک چالش در ایران مطرح بوده است، این موضوع دست کم در مورد صنایع رقابتی غیردولتی موضوعیت کمتری دارد. به عبارت دیگر، دست کم به اندازه‌ای که صنایع رقابتی (چه در سطح داخلی و چه بین‌المللی) فعال هستند، نیاز به همکاری با دانشگاه از سوی فعالین اقتصادی احساس می‌شود. این موضوع درباره بسیاری از حوزه‌های خدماتی نظیر حوزه مالی و… نیز صادق و مشهود است. از طرف دیگر، در برخی زمینه‌ها نظیر حوزه‌های مرتبط با فقر و حمایت اجتماعی که از ذیفعان فعال و دارای کنش اجتماعی قابل توجهی برخوردار نیست، تقاضا برای مطالعات دانشگاهی و پژوهشی بسیار کم است. در این زمینه‌ها این دولت‌ها هستند که باید موتور محرک این دست از مطالعات و پژوهش‌ها باشند. اینکه دولت‌ها تا چه حدی به این موضوعات ورود می‌کنند و تا چه حدی در این زمینه به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی مراجعه می‌کنند به عواملی از جمله موارد زیر بستگی دارد:

 • جایگاه برنامه‌های فقرزدایی و حمایت اجتماعی در اولویت‌های اجرایی دولت‌ها؛
 • میزان منابع مالی در دسترس در حوزه فقر و حمایت اجتماعی؛
 • میزان هدفمند بودن برنامه‌های فقرزدایی و حمایت اجتماعی.

به طور مشخص می‌توان مدعی شد که برنامه‌های فقرزدایی و حمایت اجتماعی دست کم از بعد از انقلاب اسلامی جزء اولویت‌های اصلی اقتصادی کشور بوده است. هم واکاوی در قوانین برنامه‌های توسعه و بودجه و هم طرح‌های اجرا شده مؤید این موضوع هستند. در مجلس شورای اسلامی تقریباً این موضوع تبدیل به یک واقعیت شده است که نمایندگان مجلس هرگاه بخواهند اولویت یک طرح را برای همکاران خود تبیین کنند، سعی می‌کنند که وجه حمایتی آن را به نحوی تقویت کرده و طرح را به نوعی به یکی از گروه‌های نیازمند حمایت از جمله روستائیان، بازنشستگان، ایثارگران، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و غیره مرتبط نمایند تا حمایت کافی برای تصویب طرح خود را جلب نمایند. اغلب موراد هم این استراتژی کارگر واقع می‌شود و طرح‌های ارائه شده با استقبال سایر نمایندگان مواجه می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که موضوع حمایت اجتماعی یکی از اولویت‌های پذیرفته شده دست کم در مجلس شورای اسلامی است.

در حوزه تأمین منابع مالی نیز به نظر می‌رسد اگرچه مشکلاتی وجود دارد و بخصوص در دوره‌هایی که دولت با مشکل کسری بودجه مواجه است، تشدید می‌شود؛ اما این موضوع به طور کلی مسأله محوری و چالش اصلی نیست. تعدد نهادهای حمایتی دولتی و عمومی غیردولتی از جمله وزارت رفاه، بهزیستی، کمیته امداد، سازمان اوقاف، آستان‌های مقدس، بنیاد مستضعفان، بنیادهای متعدد و… این موضوع را تأیید می‌نماید.

خلأ اصلی به بند سوم یعنی میزان هدفمند بودن برنامه‌های فقرزدایی و حمایت اجتماعی مربوط است که منابع و امکانات در دسترس را در یک تقسیم کار مناسب به نحو بهینه مورد استفاده قرار دهد. واضح است که در چنین فضایی و در شرایطی که استفاده بهینه و هدفمند از منابع و امکانات در دستور کار نباشد، استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی و دانشگاهی موضوعیت چندانی نخواهد داشت و برنامه‌های موجود بدون برخورداری از عمق کافی و صرفاً با اتکاء به ایده‌های جاری و عموماً دم دستی پیش خواهد رفت. به عبارت دیگر قدم اول در زمینه توسعه همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در حوزه فقر و رفاه اجتماعی، وجود یک استراتژی کلان فقرزدایی و حمایت اجتماعی است که همه نیروهای موجود را ملزم به ارائه برنامه‌های هدفمند در چارچوب یک تقسیم کار منطقی و بهینه خواهد نمود. در صورتی که این موضوع پذیرفته شود، ناگزیر پای دانشگاه و دانشگاهیان به موضوع فقرزدایی و حمایت اجتماعی باز خواهد شد و کشور از منافع آن برخوردار خواهد گردید.

*دکتر سید هادی موسوی‌نیک – عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

***

در هفته‌ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می‌کند:

 • دبیرکل خانه کارگر گفت: به تمام مسئولان هشدار می‌دهم که از خصوصی‌سازی و دفاع از آن فاصله بگیرند. امروز بخش خصوصی انگشت اتهام خود را به سمت کارگران می‌گیرد و آن‌ها را متهم به زیاده‌خواهی می‌کند.
 • روزنامه ایران در گزارشی با عنوان «صداهایی که باید شنیده شود»، نوشت: برخی جامعه‌شناسان بر این باورند که استراتژی مسئولان در برابر حاشیه‌نشینان باید این باشد که آن‌ها را به رسمیت شناخته، غیر تلقی نکنند و برخورد قهرآمیز نیز نداشته باشند.
 • به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزارت رفاه در راستای کاهش فقر آموزشی، اجرای طرح شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل را با همکاری وزارت آموزش و پرورش از سال ۹۷-۱۳۹۶ برای بازگشت به مدرسه آغاز کرده است.
 • به نقل از روزنامه شرق، حسین راغفر گفت: یکی از پیامدهای سیاست‌های نئولیبرالی پس از جنگ، همین خصوصی‌سازی به دوستان و اقوام است که امروز شاهد به‌وجود آمدن ژنرال‌های ابرثروتمند هستیم.
 • مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان اظهار داشت: به‌منظور فقرزدایی، هسته تخصصی محرومیت‌زدایی و توانمندسازی باهدف بررسی علمی ابعاد تولید فقر در جامعه و تهیه نقشه راه مناسب برای فقرزدایی، تشکیل شده است.
 • به گزارش خبرگزاری ایسنا، واریز بسته حمایت معیشتی دولت در سه نوبت و در روزهای ۲۷ آبان، ۲۹ آبان و دوم آذرماه برای۶۰ میلیون ایرانی بر حسب بعد خانوار واریز شد.
 • در مراسمی با حضور وزیران راه‌وشهرسازی و آموزش‌وپرورش، تفاهم‌نامه ساخت۱۷۰ هزار واحد مسکونی برای فرهنگیان فاقد مسکن امضا شد.
 • طبق آمار سال ۹۷، سازمان بهزیستی ۴۹ درصد از زنان ایرانی آزار جسمی و فیزیکی، ۲۶ درصد عاطفی و روانی و کلامی و ۲/۲۲ درصد آن‌ها آزارهای اجتماعی و اقتصادی دیده‌اند.
 • معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: وضعیت سواد زنان از ۳۴ درصد در سال ۱۹۷۶ به ۸۹ درصد در ۲۰۱۹ افزایش یافته و در حالی که در سال ۱۹۷۶ حدود ۳۸ درصد دختران ایران بازمانده از تحصیل بودند، اکنون این رقم به حدود ۳ درصد در مناطق دورافتاده رسیده است.
 • به گزارش خبرگزاری فارس، سقف سهمیه سوخت سرویس مدارس حداکثر ۱۲۰ لیتر در ماه است که متناسب با پیمایش و ثبت در سامانه سپند، به‌صورت ریالی یعنی تا ۱۸۰ هزار تومان به رانندگان پرداخت می‌شود.
 • رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از فعالیت ۱۱هزار سردفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق خبر داد و گفت: سران دفاتر جزئی از دستگاه قضا هستند و درصورت بروز فساد، با آن‌ها برخورد قاطعانه می‌شود.
 • عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر تهران با اعلام خبر انتشار صورت‌های مالی سازمان‌های تابعه شهرداری، گفت: علاوه‌بر صورت‌های مالی، ترازنامه و سود و زیان واحدهای تابعه شهرداری نیز روی وب‌سایت شفاف قرار گرفت.
 • به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود صادقی با استناد به اصل شفافیت آراء، خواستار انتشار مشروح مذاکرات جلسات دبیرخانه شورای هماهنگی سران قوا شد.
 • نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح دوفوریتی الزام دولت به پرداخت تمامی درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم با ۱۰۱ رأی موافق، ۶۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از ۱۹۳ نماینده حاضر، با یک فوریتی این طرح موافقت کردند.
 • رئیس‌جمهور، لایحه «مدیریت تعارض منافع» را پس از تصویب در جلسه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ هیئت دولت، برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
 • ۴/۲۵ میلیون واحد مسکونی در ایران وجود دارد. این درحالی است که شمار خانواده‌های ایرانی براساس آخرین سرشماری در سال٩۵، چیزی حدود ۱/۲۴ میلیون خانوار تخمین زده شده است.
 • دولت برای بررسی مجدد پرونده‌های افراد، شرط بررسی حساب‌های بانکی را هم گذاشته است؛ یعنی اگر فردی خود را مستحق دریافت سبد معیشتی می‌داند، باید به دولت این اجازه را بدهد تا با بررسی حساب‌های بانکی این فرد، استحقاق او تأیید یا رد شود.

لینک دانلود خبرنامه

بخش اول: «مبارزه با فقر، تبعیض و نابرابری»

فصل اول: اخبار برگزیده هفته

محجوب: خصوصی‌سازی کارخانه‌ها را تخریب و تعطیل کرد

خبرگزاری فارس-۳۰ آبان‌ماهِ ۱۳۹۸

علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر

دبیرکل خانه کارگر گفت: به تمام مسئولان هشدار می‌دهم که از خصوصی‌سازی و دفاع از آن فاصله بگیرند. امروز بخش خصوصی انگشت اتهام خود را به سمت کارگران می‌گیرد و آن‌ها را متهم به زیاده‌خواهی می‌کند. علیرضا محجوب افزود: امروز فجایع و بلایای مختلفی کارگران، بازنشستگان، بیکاران و… را تهدید می‌کند. یکی از این فجایع، خصوصی‌سازی است که روح منفعت‌طلبی و بوی فساد آن همه‌جا را فراگرفته است. خصوصی‌سازی بدنه جامعه را درگیر کرده و تا رأس آن پیش رفته است. وی افزود: شرکت‌هایی مانند بافت‌کار، چیت ری، ارج، آزمایش و صدها کارخانه دیگر به‌واسطه خصوصی‌سازی تعطیل شدند.

صداهایی که باید شنیده شود

روزنامه ایران-۳۰ آبان‌ماهِ ۱۳۹۸

اتفاقات روزهای اخیر در پی افزایش قیمت بنزین که بخشی از گروه‌های تهی‌دست و حاشیه‌نشین نیز در آن نقش داشتند، نشان می‌دهد که تریبون یا جایگاهی برای شنیدن صدای این گروه برای طرح مطالباتشان وجود ندارد. برخی جامعه‌شناسان بر این باورند که استراتژی مسئولان در برابر حاشیه‌نشینان باید بر این محور باشد که آن‌ها را به رسمیت شناخته، غیر تلقی نکنند و برخورد سلبی و قهرآمیز نیز نداشته باشند. البته آن‌ها بر این نکته نیز تأکید دارند که بخشی از دلایل این‌گونه ناآرامی‌ها در حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیر رسمی، به دلیل فقر، بیکاری و توزیع ناعادلانه امکانات شهری و… می‌باشد.

بازمانده از تحصیل‌ها شناسنامه‌دار می‌شوند

خبرگزاری ایسنا-۱ آذرماهِ ۱۳۹۸

احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت رفاه در راستای کاهش فقر آموزشی، اجرای طرح شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل را با همکاری وزارت آموزش و پرورش از سال ۹۷-۱۳۹۶ برای بازگشت به مدرسه آغاز کرد که در همین زمینه، احمد میدری به تشریح پرونده این کودکان پرداخت. وی گفت: بنابر اطلاعات اخذ شده از وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان ثبت احوال، مشخص شد که در سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶تعداد ۹۸ هزار و ۳۳۹ کودک در مقطع سنی شش تا ۱۱ سال به دلایل مختلف از دسترسی به آموزش محروم ماندند. بیشتر این کودکان در استان‌های سیستان و بلوچستان، تهران، خوزستان، خراسان رضوی، کرمان و آذربایجان غربی زندگی می‌کنند.

ظهور ژنرال‌های ابرثروتمند نتیجه سیاست‌های نئولیبرالی است

روزنامه شرق-۲ آذرماهِ ۱۳۹۸

حسین راغفر، اقتصاددان

حسین راغفر خاطرنشان کرد: یکی از پیامدهای سیاست‌های نئولیبرالی، تقلیل تدریجی نقش دولت به ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران به اسم آزادسازی است. یکی از پیامدهای سیاست‌های نئولیبرالی پس از جنگ، همین خصوصی‌سازی به دوستان و اقوام است که امروز شاهد به‌وجود آمدن ژنرال‌های ابرثروتمند هستیم؛ کسانی که در مجامع سیاست‌گذاری هم حضور دارند و صحبت از فساد در این مجامع ممنوع است. البته مشخص است که نتیجه تصمیم‌های این مجامع چه خواهد بود. وی ادامه داد: وجود نهادهای ضعیف ناشی از فقر در جامعه است؛ از همین رو، دولت‌های ضعیف در گروگان بازیگران رانتی هستند.

اطلس جغرافیایی فقر در زنجان برای محرومیت‌زدایی تهیه می‌شود

خبرگزاری ایرنا-۲ آذرماهِ ۱۳۹۸

هدایت صفری، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان با بیان اینکه برنامه‌های راهبردی در حوزه فقرزدایی نیازمند تهیه نقشه جغرافیایی فقر و توجه به عوامل تولید فقر در جامعه است، اظهار داشت: برای این منظور، هسته تخصصی محرومیت‌زدایی و توانمندسازی باهدف بررسی علمی ابعاد تولید فقر در جامعه و تهیه نقشه راه مناسب برای فقرزدایی، تشکیل شده است. صفری افزود: رویکرد کمیته امداد از تشکیل هسته تخصصی محرومیت‌زدایی و توانمندسازی، طراحی نقشه راهبردی و عملیاتی در حوزه توانمندسازی جامعه هدف این نهاد با نگاه هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و اساتید دانشگاهی در این بخش است.

 واریز بسته حمایت معیشتی دولت

خبرگزاری ایسنا-۳ آذرماهِ ۱۳۹۸

واریز بسته حمایت معیشتی دولت در سه نوبت و در روزهای ۲۷ آبان، ۲۹ آبان و دوم آذرماه برای۶۰ میلیون ایرانی بر حسب بعد خانوار واریز شد و شب گذشته وزارت رفاه اعلام کرد جاماندگان می‌توانند از ساعت ۸ صبح امروز (۳ آذر) درخواست خود را در کد دستوری #۶۳۶۹* ثبت کنند. همچنین، سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی وزارت رفاه ضمن ابراز این مسئله که جای نگرانی برای مردم وجود ندارد و مهلت۱۰ روزه‌ای برای ثبت درخواست تعیین کرده‌ایم، تأکید کرد که نیازی به مراجعه حضوری مردم به هیچ دستگاه و ارگانی نیست.

 ۱۷۰ هزار معلم فاقد مسکن خانه‌دار می‌شوند

روزنامه شرق-۳ آذرماهِ ۱۳۹۸

در مراسمی با حضور وزیران راه‌وشهرسازی و آموزش‌وپرورش، تفاهم‌نامه ساخت۱۷۰ هزار واحد مسکونی برای فرهنگیان فاقد مسکن امضا شد. به گزارش تسنیم، قرار است در قالب تفاهم‌نامه و با مشارکت ارگان‌های مختلف دولتی، برای۱۷۰ هزار معلم فاقد مسکن در سراسر کشور واحدهای مسکونی احداث شود. علی الهیار ترکمن، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش، در این‌باره به تسنیم گفت: در راستای قانون تأمین مسکن فرهنگیان و سند تحول بنیادین، تکالیفی برای مجموعه دستگاه‌های دولتی برای خانه‌دارکردن فرهنگیان مشخص شده است.

 ثبت آزار جنسی خیابانی روی نقشه

انصاف‌نیوز-۶ آذرماهِ ۱۳۹۸

طبق آمار سال ۹۷، سازمان بهزیستی ۴۹ درصد از زنان ایرانی آزار جسمی و فیزیکی، ۲۶ درصد عاطفی و روانی و کلامی و ۲/۲۲ درصد آن‌ها آزارهای اجتماعی و اقتصادی دیده‌اند. خیابان یکی از جولانگاه‌های خشونت علیه زنان است. حالا «هرس واچ» یا همان «دیده‌بان آزار، آگاهی بخشی و مقابله با آزار خیابانی و آزار در فضای عمومی»، راه خاص خود را در مبارزه با این معضل در پیش گرفته است. مهتاب محمودی یکی از دبیران «هرس واچ» می‌گوید: روایت‌های ثبت‌شده روی نقشه توسط کسانی که مورد آزار بوده‌اند، می‌توانند در شناسایی نقاط ناامن شهر کمک‌کننده باشند.

تنها ۳ درصد دختران کشور بازمانده از تحصیل هستند

خبرگزاری مهر-۶ آذرماهِ ۱۳۹۸

معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: وضعیت سواد زنان از ۳۴ درصد در سال ۱۹۷۶ به ۸۹ درصد در ۲۰۱۹ افزایش یافته و در حالی که در سال ۱۹۷۶ حدود ۳۸ درصد دختران ایران بازمانده از تحصیل بودند، اکنون این رقم به حدود ۳ درصد در مناطق دورافتاده رسیده است. همچنین روندها در پیشرفت‌های تحصیلی زنان به آنجا رسیده که در سال‌های اخیر، نسبت ورودی دختران و پسران به دانشگاه‌ها، ۶۰ به ۴۰ افزایش ورود دختران را نشان می‌دهد.

فصل دوم: سایر اخبار هفته

 حسینی: عدالت آموزشی در خدمت به دانش‌آموزان استثنایی تجلی می‌یابد

صبح تهران-۳۰ آبان‌ماهِ ۱۳۹۸

سید جواد حسینی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی کشور

معاون وزیر آموزش‌وپرورش گفت: جلوه‌گاه و نمود عدالت آموزشی، در خدمت به دانش‌آموزان استثنایی است. حسینی افزود: افزایش ضریب نفود کمی و کیفی اقدامات و خدمات آموزشی در حوزه آموزش‌وپرورش استثنایی، از مهمترین اهداف برنامه‌های این سازمان است و برنامه اصلی در آموزش‌وپرورش استثنایی، سند تحول بنیادین و تلاش در جهت تحقق آن است. حسینی با بیان اینکه سند تحول آموزش‌وپرورش دو جوهره اصلی عدالت و کیفیت را با هم و در کنار هم دارد، افزود: تعلیم و تربیتِ تمام ساحتی نیز در رأس این دو جوهره قرار گرفته است.

 از شهریه۱۰۰ میلیونی مدارس تا یک میلیون کودک خارج از چرخه تحصیل

خبرگزاری ایلنا-۳۰ آبان‌ماهِ ۱۳۹۸

فرشید یزدانی، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان

مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان، گفت: خشمی که کودک فقیر نسبت به کودکان ثروتمند دارد، موجب تمایز و تعارض اجتماعی می‌شود و بخشی از حقوق کودک در جامعه‌ای که در آن نابرابری وجود دارد، از بین می‌رود. یزدانی با بیان اینکه تعداد کودکان خارج از چرخه تحصیل حدود یک میلیون برآورد می‌شود، تصریح کرد: بخشی هم که وارد مدارس می‌شوند، دچار این بحران هستند. مدارس غیرانتفاعی بسیار گران‌قیمت هستند؛ مانند مدارسی که تا ۱۰۰ میلیون تومان در سال شهریه می‌گیرند. مدارس دیگری هم هستند که کودکان در ساختمان‌های خشتی و روی حصیر درس می‌خوانند.

 وظیفه دولت، کنترل عاقلانه و نه دستوری قیمت‌ها

  خبرگزاری فارس-۳۰ آبان‌ماهِ ۱۳۹۸

محمّدهادی جامعی، سخنگوی حزب اراده ملت

سخنگوی حزب اراده ملت، گفت: دولت باید با کنترل عاقلانه و نه دستوری، مانع از افزایش بیش از ۲ درصدی قیمت‌ها شود. جامعی با اشاره به گرانی بنزین، افزود: از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون حدود ۲۵ تا۳۰ درصد دستمزدها افزایش یافته و این در حالی است که در دو سال اخیر، هزینه‌های قشر حقوق‌بگیر، سه برابر شده است. وی با بیان اینکه طبق اعلام مرکز آمار، برای دهک اول از مهر ۹۶ تا ۹۸ شاخص قیمت مصرف‌کننده ۷/۶۷ درصد افزایش پیدا کرده، اظهار داشت: این به‌معنای فشار بسیار زیاد بر اقشار مختلف است و پیرو آن، فاصله طبقاتی زیادی ایجاد شده است.

نصف یارانه بنزین در کشور توسط ۳ دهک بالا مصرف می‌شود

خبرگزاری تسنیم-۲ آذرماهِ ۱۳۹۸

ساسان شاه‌ویسی، استاد دانشگاه

یک کارشناس اقتصادی گفت: از ۱۲۳ هزار میلیارد تومان یارانه بنزین در کشور حدود نصف این رقم یعنی ۶۷ هزار میلیارد تومان آن توسط سه دهک بالای جامعه مصرف می‌شود. شاه‌ویسی گفت: اصلاح قیمت حامل‌های انرژی همچون بنزین، هزینه هایی دارد و باید آن‌ها را از قبل به‌صورت دقیق مشخص کرد. وی با بیان اینکه در این طرح، قیمت۳۰۰۰ تومان برای بنزین آزاد در نظر گرفته شده است، ادامه داد: دولت باید توضیح دهد این رقم ۳ هزار تومان بر اساس چه معیارهایی انتخاب شده است؟ آیا این قیمت بر اساس درآمد خانواده‌ها محاسبه شده یا قیمت بین‌المللی بنزین یا میزان ارزش پول ملی کشور؟

سامانه جامع روابط کار و چالش قرارداد موقت

  کسب‌وکار نیوز-۲ آذرماهِ ۱۳۹۸

سامانه جامع روابط کار نمی‌تواند اصلی‌ترین مشکل بازار کار ایران یعنی قراردادهای موقت را رفع کند. عبدالله مختاری، کارشناس روابط کار می‌گوید: بر اساس قانون باید نسخه‌ای از قرارداد در اختیار وزارت کار قرار گیرد و حالا سامانه جامع روابط کار سازوکار آن را فراهم آورده است؛ اما وقتی قرار باشد عنوان کنیم که به‌صرف ایجاد چنین سامانه‌ای، مشکلاتی مانند تعدیل نیرو، ترس از اخراج و حتی تضییع حقوق کارگران رفع می‌شود، به بیراهه رفته‌ایم. ایجاد سامانه جامع روابط کار مثل آب‌بندی است که جلوی سیلاب درست می‌کنیم ولی این آب‌بند توانایی جلوگیری از سیلاب را ندارد.

 احتمال آغاز مجدد ثبت‌نام مسکن‌ملی تا دو روز آینده

خبرگزاری ایرنا-۳ آذرماهِ ۱۳۹۸

محمود محمود زاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی

محمود محمود زاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی گفـت: ثبت‌نام مسکن ملی در سامانه از دو روز آینده دوباره از سر گرفته می‌شود. متقاضیان ثبت‌نام در طرح اقدام ملی و افراد تحت تکفل باید فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی از روز اول فروردین‌ماه سال ۸۴ به بعد باشند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی از امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند. به‌عبارتی، فرم «ج» در استعلام از سامانه مربوطه باید سبز باشد.

 زندگی زنان آسیب‌دیده در کتاب «سرنوشت شهرزاد»

خبرگزاری ایرنا-۴ آذرماهِ ۱۳۹۸

«سرنوشت شهرزاد» نخستین اثر «مژگان صادقی»، نویسنده اهل خمین است که به شرح زندگی زنان آسیب‌دیده و ظلمی که بر آنان می‌رود، پرداخته است. این رمان اجتماعی در ۹ فصل با عنوان‌های شهرزاد، تهران، ازدواج، مهرداد، تولد، راز مهرداد، پیشنهاد، جدایی و تیر خلاص نوشته شده است. سرنوشت شهرزاد، از خلال داستانی واقعی زندگی زنانی را به تصویر می‌کشد که فقر و بی‌مسئولیتی همسران خود را تحمل می‌کنند و شهرزاد، شخصیت اصلی داستان که به‌دلیل قتل در زندان است، زندگی سراسر مشقت خود را بیان می‌کند.

 تله فقر بین نسلی مسئله دولت و مجلس باشد

پایگاه خبری اتاق بازرگانی-۴ آذرماهِ ۱۳۹۸

علی سرزعیم، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دولت می‌تواند منابعی را از قشرهای فرادست بگیرد و در اختیار فرودستان قرار دهد. شاید فرادستان در ابتدای این بازسازی اقتصادی به دولت گلایه کنند، اما مسئولان باید آن‌ها را توجیه کنند. همچنین، بسیاری از کودکان اگر از فقر نجات پیدا کنند، می‌توانند استعدادهای خود را به نمایش بگذارند و در آینده همه را منتفع کنند؛ اما در صورتی که بازتوزیع اتفاق نیفتد، تله فقر بین‌نسلی رشد می‌کند، استعدادها شکوفا نمی‌شود و درنهایت باید منتظر افزایش بزهکاری، زورگیری، دزدی، اعتیاد، پیوستن افراد به گروه‌های تروریستی و جاسوسی و … باشیم که در این صورت کل جامعه، ازجمله پولدارها ضرر می‌کنند.

 ساختار اقتصاد جهانی در سال آینده هم شکننده خواهد بود

خبرگزاری فارس-۴ آذرماهِ ۱۳۹۸

مؤسسه رتبه‌بندی مودی گزارش داد که اقتصاد جهانی طی سال جاری، شاهد پایین‌ترین میزان رشد از سال ۲۰۰۹ بدین سو و رکود بزرگ جهانی بوده است. این مؤسسه می‌گوید انتظار می‌رود با توجه به افزایش ریسک اعتباری کشورها و شرکت‌ها، سال آینده نیز اقتصاد جهانی شکننده باشد. اگرچه این مؤسسه برای سال ۲۰۲۰ رکود در اقتصاد جهانی پیش‌بینی نکرده است، اما هشدار داده که با توجه به تأثیرات جهانی و عدم اطمینان در سیاست‌های تجاری کشورها، ریسک این مسئله رو به افزایش است. در گزارش مؤسسه مودی آمده است: ریسک رکود در اروپا و آمریکا بالا خواهد بود.

کارگران کوره‌پزخانه‌ها زیر شلاق خشونت پنهانی به نام «فقر»

خبرگزاری ایلنا-۵ آذرماهِ ۱۳۹۸

کارگران کوره‌پزخانه‌ها اغلب جمعیت حاشیه‌نشین هستند و در شرایط بسیار سختی کار می‌کنند. اغلب‌شان حتی بیمه هم نیستند. به گزارش خبرنگار ایلنا، کوره‌پزخانه‌هایی که فقیرترین کارگران حاشیه‌های تهران را در خود جای داده‌اند، یک به یک تعطیل شدند و کارفرماها ترجیح دادند پول خود را به مشاغل پرسودتری ببرند. کارگرانی که بیکار می‌شدند هم به سمت مشاغلی که به‌سختی می‌توان نام شغل بر آن‌ها گذاشت، سرازیر شدند. دستفروشی تنها راه معیشت این کارگران بود. خیلی از آن‌ها حتی خودرویی برای مسافرکشی نیز نداشتند. آن‌ها را باید در جمعیت عظیم بیکاران به حساب آورد.

 ارسال ۱۰ کانکس آموزشی به مناطق سخت‌گذر دزفول نیازمند بالگرد است

خبرگزاری ایرنا-۶ آذرماهِ ۱۳۹۸

دانش‌آموزان مناطق سخت‌گذر و کوهستانی دزفول این روزها چشم انتظار ۱۰ کانکس آموزشی هستند که ارسال آن‌ها فقط با بالگرد امکان‌پذیر است. به گزارش ایرنا، افزون بر ۷۰ درصد از وسعت شهرستان دزفول را بخش‌های کوهستانی و سخت‌گذری تشکیل می‌دهند که به علت دسترسی دشوار از کمترین امکانات بی‌بهره‌اند و دانش‌آموزان آن در فقر امکانات به سر می‌برند. طبق هماهنگی‌های صورت گرفته، قرار است ۱۰ کانکس آموزشی به مناطق سخت‌گذر شهرستان دزفول ارسال شود تا بخشی از مشکلات و کمبودهای آموزشی دانش‌آموزان عشایری این شهرستان برطرف شود.

بخش دوم: «شفافیت و مقابله با فساد»

فصل اول: اخبار برگزیده هفته

سهمیه۱۸۰ هزار تومانی سوخت سرویس مدارس و ثبت‌نام در سامانه سپند

دسته بندی: شفافیت در حوزه نفت و پتروشیمی

خبرگزاری فارس-۱ آذرماهِ ۱۳۹۸

سقف سهمیه سوخت سرویس مدارس حداکثر ۱۲۰ لیتر در ماه است که متناسب با پیمایش و ثبت در سامانه سپند، به‌صورت ریالی یعنی تا ۱۸۰ هزار تومان به رانندگان پرداخت می‌شود. وزیر آموزش‌وپرورش شب ۲۴ آبان اعلام کرد: «با هماهنگی به عمل آمده، سهمیه سوخت مورد نیاز سرویس مدارس تأمین خواهد شد؛ این سهمیه پس از ثبت‌نام تمام سرویس‌ها و بررسی میزان مورد نیاز از روز اجرای سهمیه‌بندی یعنی ۲۴ آبان‌ماه، محاسبه و اعمال خواهد شد». در راستای شفافیت بیشتر بود که سامانه پایش ناوگان حمل‌ونقل دانش‌آموزان (سپند) به وسیله وزارت کشور و با تعامل وزارت آموزش‌وپرورش طراحی شد.

برخورد قاطعانه با بروز فساد در میان سردفتران

دسته بندی: شفافیت در حوزه سلامت اداری و بوروکراتیک

خبرگزاری فارس-۱ آذرماهِ ۱۳۹۸

ذبیح اله خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از فعالیت ۱۱هزار سردفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق خبر داد و گفت: سران دفاتر جزئی از دستگاه قضا هستند و درصورت بروز فساد، با آن‌ها برخورد قاطعانه می‌شود. خدائیان گفت: البته رویکرد حمایتی از سردفتران را نیز با فعال کردن دادگاه‌های انتظامی مبارزه با تخلفات و به‌روز شدن رسیدگی به پرونده‌های این حوزه دنبال می کنیم. در این مسیر لازم است کارگروهی از معاونت امور اسناد، توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت و کانون سردفتران برای رفع مشکلات سامانه‌ها و به‌ویژه سامانه ثبت آنی اقدام کنند.

صورت‌های مالی واحدهای تابعه شهرداری تهران منتشر شد

دسته بندی: شفافیت در حوزه مدیریت شهری

خبرگزاری تسنیم-۲ آذرماهِ ۱۳۹۸

بهاره آروین، عضو شورای شهر تهران

عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر تهران با اعلام خبر انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری روی وب سایت شفاف، گفت: علاوه بر صورت‌های مالی، ترازنامه و سود و زیان واحدهای تابعه شهرداری تهران نیز در قالب استاندارد اکسل روی وب‌سایت شفاف قرار گرفت. همچنین اساسنامه و آیین‌نامه مالی و معاملاتی این واحدها از دیگر اطلاعاتی است که در این سایت منتشر شد. بهاره آروین با اشاره به اینکه اطلاعات منتشرشده مربوط به سال‌های۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ است، خاطرنشان کرد: این نخستین بار است که صورت‌های مالی سازمان‌ها منتشر می‌شود.

شورای هماهنگی سران قوا مذاکرات جلسات مربوط به مصوبه اصلاح قیمت بنزین را منتشر کند

دسته بندی: شفافیت در حوزه نفت و پتروشیمی

خبرگزاری ایسنا-۳ آذرماهِ ۱۳۹۸

محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی

محمود صادقی با استناد به اصل شفافیت آراء، خواستار انتشار مشروح مذاکرات جلسات دبیرخانه شورای هماهنگی سران قوا شد. به گزارش ایسنا، محمود صادقی، نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس، در صفحه رسمی توییتر خود نوشت: «باتوجه به اظهارات ضد و نقیض بعضی از سران قوا درباره مصوبه افزایش قیمت بنزین و نظر به اصل شفافیت حداکثری که رهبری به استناد سیره‌ی امام علی (ع) آن را حق مردم دانستند، دبیرخانه شورای هماهنگی سران قوا مشروح مذاکرات جلسات مربوط به این مصوبه را منتشر کند.»

تصویب یک فوریت طرح الزام دولت به شفاف‌سازی درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین

دسته بندی: شفافیت در حوزه دولت

خبرگزاری مجلس شورای اسلامی-۳ آذرماهِ ۱۳۹۸

نصرالله پژمانفر، نماینده مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر روز یکشنبه سومِ آذرماه، در جریان بررسی طرح دوفوریتی الزام دولت به پرداخت تمامی درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم با ۱۰۱ رأی موافق، ۶۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه، با یک فوریتی این طرح موافقت کردند. نصرالله پژمانفر به عنوان نماینده درخواست کننده اولویت، گفت: این طرح در رابطه با موضوع شفاف‌سازی است و تمام تلاش‌های نمایندگان باید معطوف به شفاف‌سازی درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین باشد.

لایحه «مدیریت تعارض منافع» به مجلس رفت

دسته بندی:  شفافیت در حوزه سلامت اداری و بوروکراتیک

خبرگزاری مهر-۵ آذرماهِ ۱۳۹۸

طیبه بیات، خبرنگار

لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در دستور کار دولت قرار گرفت و با طی مراحل بررسی، در جلسه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ هیئت‌وزیران مشتمل بر (۴۰) ماده تصویب شد. لازم به ذکر است که رئیس‌جمهور، این لایحه را پس از تصویب در جلسه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ هیئت دولت، برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. مدیریت تعارض منافع، کلیه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضایی و شبه‌قضایی لازم برای پیشگیری از بروز تعارض منافع و رفع یا کاهش تأثیرات سوء موقعیت‌های تعارض منافع را دربرمی‌گیرد.

تعداد خانه‌های مسکونی ایران ۱/۳ میلیون واحد بیشتر از تعداد خانوارهاست

دسته بندی:  شفافیت در حوزه املاک و مستغلات

روزنامه شهروند-۵ آذرماهِ ۱۳۹۸

۲۵/۴ میلیون واحد مسکونی در ایران وجود دارد. این درحالی است که شمار خانواده‌های ایرانی براساس آخرین سرشماری در سال٩۵، چیزی حدود ۱/۲۴ میلیون خانوار تخمین زده شده است. این آمار نشان می‌دهد که در ایران، ۳/۱ میلیون خانه بیشتر از خانواده‌ها وجود دارد. همچنین در تهران، چهارمیلیون واحد مسکونی وجود دارد که حدود ٧٠٠‌ هزار واحد مسکونی آن خالی است. در تهران به همین میزان یعنی چهارمیلیون خانوار وجود دارد.گرچه وزیر اقتصاد اعلام کرده که برای سوداگران زمین و مسکن مالیات تعیین شده است، با این حال هنوز این موضوع به تصویب مجلس نرسیده است.

اجازه دسترسی دولت به حساب‌های بانکی پدیده‌ای طبیعی است

دسته بندی: شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

 روزنامه شرق- ۶ آذرماهِ ۱۳۹۸

دولت برای بررسی مجدد پرونده‌های افراد، شرط بررسی حساب‌های بانکی را هم گذاشته است؛ یعنی اگر فردی خود را مستحق دریافت سبد معیشتی می‌داند، باید به دولت این اجازه را بدهد تا با بررسی حساب‌های بانکی این فرد، استحقاق او تأیید یا رد شود. در همین رابطه، حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس بانکی، دسترسی به حساب‌های بانکی شهروندان را یک پدیده طبیعی در تمام کشورها می‌داند. او می‌گوید: به دلیل قوانین پول‌شویی و برخی قوانین بانکی، بررسی حساب افراد در دنیا امری بدیهی است و اگر زودتر به حساب افراد رسیدگی می‌شد، سهم مالیات بر ثروت از ارقام فعلی به‌مراتب بیشتر می‌شد.

فصل دوم: سایر اخبار هفته

 طرحی برای مبارزه با فساد و ظلم از منظر فقه سیاسی

دسته بندی:  سایر

خبرگزاری مهر-۳۰ آبان‌ماهِ ۱۳۹۸

به همت گروه حقوق مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و همکاری دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه-پردازی، نقد و مناظره، هشتادونهمین کرسی ترویجی مؤسسه امام خمینی(ره) با عنوان «نهاد مظالم؛ طرحی برای مبارزه با فساد و ظلم از منظر فقه سیاسی» برگزار می‌شود. این نشست با سخنرانی حجت‌الاسلام سیدعلی میرداماد و با حضور ناقدان، حجج اسلام سید ابراهیم حسینی و ابراهیم موسی زاده و مدیریت حجت‌الاسلام میثم نعمتی برپا می‌شود. نشست یادشده شنبه ۲ آذرماه از ساعت ۱۸:۳۰ در طبقه پنجم سالن اندیشه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) واقع در شهر مقدس قم، خیابان جمهوری برگزار می‌شود.

بلاتکلیفی کارکنان شرکت غله همدان

دسته بندی:  شفافیت در حوزه دولت

خبرگزاری دانشجو-۳۰ آبان‌ماهِ ۱۳۹۸

اعظم ذوالفقاری منظری، خبرنگار

شرکت غله همدان در آذرماه سال ۱۳۹۵ با قیمت پایه ۱۳۰ میلیون تومان به بخش خصوصی واگذار شد و این در حالی رخ داده است که به گفته کارشناسان اقتصادی، قیمت واقعی این شرکت به بیش از ۱۶ میلیارد تومان می‌رسد. واگذاری‌ای که به طور کامل و با شفافیت هم صورت نگرفت و باعث سردرگمی کارکنان آن شد. لازم به ذکر است که واگذاری این شرکت در حالی صورت گرفت که تعداد مشخصی از کارکنان آن به بخش خصوصی منتقل شدند و بنا شد بقیه کارکنان همچنان تحت نظر دولت باشند؛ اما حالا آنان بلاتکلیف مانده‌اند.

 تنها راه کم اثر شدن فیک‌نیوزها، ایجاد فضای آزاد برای رسانه‌ها است

دسته بندی: شفافیت در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر

خبرگزاری ایرنا-۱ آذرماهِ ۱۳۹۸

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در بیانیه‌ای تأکید کرد: در شرایطی که دغدغه بزرگ متولیان حوزه رسانه داخلی، کم اثر شدن در برابر هجوم بزرگ رسانه‌های خارجی و فیک‌نیوزها است، تنها راه چاره، بازگرداندن این اعتبار و ایجاد فضای آزاد برای رسانه‌ها است. در این بیانیه با اشاره به فرآیندی که شبه‌رسانه‌های فضای مجازی و فرامرزی را تبدیل به مرجع اصلی اطلاع‌رسانی برای مردم کرده، آمده است: سیاست‌گذاری محدودیت خبری برای رسانه‌ها که به نام توصیه به رسانه‌های رسمی، ابلاغ و با برگزاری جلسات توجیهی تکمیل می‌شود، در نهایت با تذکرات و شکایات متعدد راه اطلاع‌رسانی شفاف را با دشواری‌های بسیار روبه‌رو کرده است.

 استعلام‌های اضافی مجوزهای کسب‌وکار در هیئت مقررات حذف می‌شود

دسته بندی:  شفافیت در حوزه سلامت اداری و بوروکراتیک

خبرگزاری مهر-۱ آذرماهِ ۱۳۹۸

محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: مقررات اضافی یا بخش‌هایی از استعلام‌ها برای صدور مجوزهای کسب‌وکار که اضافی هستند، در قالب هیئت مقررات‌زدایی، حذف یا در جهت تسهیل حذف خواهند شد. دهقان‌دهنوی درباره اقدامات صورت‌گرفته برای ساماندهی فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار اظهار داشت: برای ساماندهی نظام مجوزها، سامانه‌هایی طراحی شده است که اطلاعات باید بارگذاری شود. وی افزود: بالغ بر۹۰ درصد مجوزهای کسب‌وکار کشور در سامانه قرار گرفته است. فراتر از آن نیز زیرساخت اتصال بخش صدور مجوز در بستری مشخص در راستای ساماندهی مجوزها فراهم خواهد شد.

 آغاز محاکمه شبکه خانوادگی فساد به مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار

دسته بندی:  شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

خبرگزاری کُرد پرس-۲ آذرماهِ ۱۳۹۸

جلسه محاکمه شبکه خانوادگی فساد در واردات روغن و اخلال در بازار ارز با ۱۶ متهم حقیقی و ۳ متهم حقوقی در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران اقتصادی برگزار شد. در اولین جلسه محاکمه، کیفرخواست این متهمان قرائت و اعلام شد متهمان این پرونده به مشارکت یا معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به میزان۱۵۰ میلیون دلار متهم هستند.

 تأثیر قیمت بنزین روی پول‌شویی

دسته بندی: شفافیت در حوزه نفت و پتروشیمی

اقتصادنیوز-۲ آذرماهِ ۱۳۹۸

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از خبرآنلاین،۴۰ میلیارد تومان، حداقل سود روزانه قاچاق سوخت در ایران است. ورود مجدد سود حاصل از این قاچاق به داخل کشور، در قالب کالاهای دیگر انجام می‌شود که بخش عمده‌ای از آن با هدف پول‌شویی است. اختلاف بسیار زیاد قیمت سوخت در ایران با کشورهای همسایه، عامل اصلی روزانه حداقل۱۰ میلیون لیتر قاچاق سوخت در کشور بوده است. حالا با اصلاح قیمت سوخت و سهمیه‌بندی آن، پیش‌بینی می‌شود که از حجم این قاچاق و به تبع آن پول شویی، کم شود.

معرفی کتاب: نفی فساد با «رسانه و نظام ملی درستکاری»

دسته بندی:  شفافیت در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر

خبرگزاری مهر-۲ آذرماهِ ۱۳۹۸

معرفی کتاب- به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «رسانه و نظام ملی درستکاری» تألیف محمد باقری کمار علیا و شعبان نجف‌پور توسط انتشارات دهکده هوسم، چاپ و منتشر شده است. کتاب «رسانه و نظام ملی درستکاری» در ۳ فصل با عناوین رسانه و سیاست‌گذاری عمومی، سیاست‌گذاری عمومی و سیاست‌گذاری مبارزه با فساد و رسانه در نظام ملی درستکاری، تهیه و تنظیم شده است. این کتاب به سیاست‌گذاری عمومی و سیاست‌گذاری مبارزه با فساد و رسانه در نظام ملی درستکاری می‌پردازد.

حسن کامران اموال خود را به صورت عمومی اعلام کرد

دسته بندی:  شفافیت در حوزه مجلس و نمایندگان

خبرگزاری ایرنا-۳ آذرماهِ ۱۳۹۸

حسن کامران دستجردی، نماینده مجلس شورای اسلامی

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در راستای شفافیت و اعلام دارایی‌های مسئولین کشور، لیست کامل اموال و دارایی‌های خود را به‌صورت عمومی اعلام کرد. کامران دستجردی، گفته است: به دلیل عدم امکان ثبت اموال در سامانه ثنا، اینجانب لیست اموال خود را به‌صورت داوطلبانه اعلام می‌دارم. در لیست اموال این نماینده اصول‌گرا، چهاردانگ یک واحد آپارتمان ۱۱۵ متری در منطقه ۱۱ تهران، سه دانگ از خانه‌ای به مساحت ۱۱۵ متر در منطقه ۵ اصفهان، یک دستگاه پژوه ۴۰۵ مدل سال ۸۹، چهار ساعت آب قنات روستای یخچال و یک منزل قدیمی در روستای دستجرد جرقویه ذکر شده است.

۸۶۹ مطالعه در سامانه شفافیت شهرداری تهران منتشر شد

دسته بندی:  شفافیت در حوزه مدیریت شهری

اقتصادآنلاین-۴ آذرماهِ ۱۳۹۸

محمدحسین بوچانی، رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران

رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، گفت: ۸۶۹ مطالعه و پژوهشی که درخصوص پایتخت انجام شده، در سامانه شفافیت شهرداری تهران منتشر شد. بوچانی توضیح داد: این مطالعات از منابع عمومی است و باید در اختیار عموم قرار گیرد. لازم به ذکر است که این پژوهش‌ها همراه با قرارداد در سامانه شفافیت بارگذاری شده‌اند. وی افزود: تمام مطالعات شهرداری با قراردادها منتشر می‌شود و قراردادها به‌صورت ترک تشریفات نخواهد بود. به گفته این مقام مسئول، هم اکنون هیچ پروژه مطالعاتی بالای ۳۰ میلیون تومان با ترک تشریفات نبوده است.

 نمایندگان مجلس معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد را حذف کنند

دسته بندی:  شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

خبرگزاری فارس-۴ آذرماهِ ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری فارس، اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران با انتشار گزارشی ضمن اشاره به معایب متعدد معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد تجاری-صنعتی، خواستار حذف این موضوع در لایحه مالیات بر ارزش افزوده توسط نمایندگان مجلس شد. در متن پیشنهاد این اندیشکده آمده است: معافیت این مناطق از شمول مالیات بر ارزش افزوده ابداً توصیه نمی‌شود و پیشنهاد می‌شود معافیت مناطق مذکور که در بند «پ» ماده ۱، بند «الف» ماده ۱۰ و جز «۳» ماده ۵۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده تشریح شده است، حذف و این مناطق مشمول مالیات بر ارزش افزوده شوند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *