چهار اصل PDIA


در حالی که نظریه‌ها و الگوهای رایج در توسعه نظیر سیاست تعدیل و نظریه‌ی حکمرانی خوب اقتباس سیاست‌ها و نهادها از کشورهای توسعه‌یافته را به کشورهای توسعه‌نیافته یا در حال توسعه توصیه می‌کنند، متد انطباق تکرارشونده مسئله محور (PDIA) که توسط پژوهشگران دانشگاه هاروارد صورت‌بندی و عرضه شده است، بر ابداع و سرمشق‌ها و الگوهای محلی با روش سازگاری تدریجی و توام با آزمون و خطا برای توسعه‌ی ظرفیت اجرایی حکومت‌ها در این کشورها تاکید می‌کنند. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در کادر تدوین و ترویج مبانی نظری و به عنوان رویکردی نو برای توسعه‌ی ایران نسبت به ترجمه و بومی‌سازی این متد و نظریه‌ی توانمندسازی حکومت (Building State Capability) مبادرت ورزیده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *