چطور یک برنامه حمایت گری موفق داشته باشیم؟


ترویج و حمایتگری مجموعه ای از فعالیتهای سازمان یافته است که برای تاثیرگذاری بر فرایندهای تصمیمگیری در جهت دستیابی به تغییر مثبت و پایدار صورت میگیرد.برای انتخاب بهترین استراتژی ترویج که به نتیجه مطلوب منجر شود، باید به موارد متعددی توجه کرد.در این اینفوگرافی با مراحل و گامهایی آشنا میشویم که برای برنامه ریزی یک پروژه حمایتگری اجتماعی موفق باید طی شود. البته یادآوری میکنیم که روش واحدی برای حمایتگری وجود ندارد.

تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۹۸

ترویج و حمایتگری مجموعه ای از فعالیتهای سازمان یافته است که برای تاثیرگذاری بر فرایندهای تصمیم گیری در جهت دستیابی به تغییر مثبت و پایدار صورت می گیرد. برای انتخاب بهترین استراتژی ترویج که به نتیجه مطلوب منجر شود، باید به موارد متعددی توجه کرد. در این اینفوگرافی با مراحل و گامهایی آشنا می شویم که برای برنامه ریزی یک پروژه حمایتگری اجتماعی موفق باید طی شود. البته یادآوری می کنیم که روش واحدی برای حمایتگری وجود ندارد.

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=5150

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *