حمایت گری اجتماعی: گونه شناسی سازمانها


با گسترش دموکراسی در جهان مدرن و ورود جامعه مدنی به عرصه سیاست گذاری، حمایت گری اجتماعی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی مشارکت سازمان های جامعه مدنی مورد توجه قرار گرفت. حمایت گری اجتماعی به عامه مردم و سازمان های مختلف کمک می کند تا مسائل خود را شناسایی، راه حل های بهینه را پیدا و ائتلاف لازم برای فشار و تاثیرگذاری بر مقامات دارای اختیار برای اصلاح، تصویب یا قطع یک قانون، سیاست یا برنامه را سامان دهند. حمایت گری اجتماعی یک ابزار کارآمد برای تضمین مشارکت فعال شهروندان در فرایند سیاست گذاری و اعمال نظرات خود در یک نظام مردم سالار است. حمایت گری اجتماعی در یک نظام سیاست گذاری باز فرایندهای نهادینه شده دارد، اما در یک نظام سیاست گذاری بسته به ابتکار عمل بیشتر نیاز داشته و واجد پیچیدگی های فزاینده است. این اینفوگرافی انواع سازمان های فعال در حزوه حمایت گری و ویژگی های مترتب بر پروژه های حمایت گری آن را توضیح می دهد.

تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۹۸

حمایت گری اجتماعی نظام سیاست گذاری

با گسترش دموکراسی در جهان مدرن و ورود جامعه مدنی به عرصه سیاست گذاری، حمایت گری اجتماعی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی مشارکت سازمان های جامعه مدنی مورد توجه قرار گرفت. حمایت گری اجتماعی به عامه مردم و سازمان های مختلف کمک می کند تا مسائل خود را شناسایی، راه حل های بهینه را پیدا و ائتلاف لازم برای فشار و تاثیرگذاری بر مقامات دارای اختیار برای اصلاح، تصویب یا قطع یک قانون، سیاست یا برنامه را سامان دهند. حمایت گری اجتماعی یک ابزار کارآمد برای تضمین مشارکت فعال شهروندان در فرایند سیاست گذاری و اعمال نظرات خود در یک نظام مردم سالار است. حمایت گری اجتماعی در یک نظام سیاست گذاری باز فرایندهای نهادینه شده دارد، اما در یک نظام سیاست گذاری بسته به ابتکار عمل بیشتر نیاز داشته و واجد پیچیدگی های فزاینده است. این اینفوگرافی انواع سازمان های فعال در حزوه حمایت گری و ویژگی های مترتب بر پروژه های حمایت گری آن را توضیح می دهد.

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=4810

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *