مرور ادبیات پیشین تعارض منافع

تعارض منافع در دندان پزشکی

آموزش صحیح دانشگاهی می‌تواند به مدیریت تعارض منافع کمک کند


تنوع و مصادیق تعارض منافع دائما در حال افزایش است. اهمیت تعارض منافع از این جهت است که می‌تواند به رابطه‌ی میان پزشک و بیمار و به تبع آن اعتماد بین آنان که مهم‌ترین جزء این رابطه است، آسیب بزند. بروز تعارض منافع و اولویت دادن دندان پزشکان به منافع شخصی خود و به دست آوردن پول و اعتبار بیشتری در برابر وظایفی که به عنوان یک فرد حرفه‌مند از آنان انتظار می‌رود، از جهات مختلف مغایر با اصول اخلاقی است؛ همچنین در این حالت، نه تنها سودی به بیمار نمی‌رسد، بلکه در ابعاد مادی و معنوی نیز متضرر خواهد شد. از طرفی عوارض این پدیده از مصادیق نقض عدالت نیز محسوب می‌شود به خصوص اینکه منابع محدود سلامت به شکل غیر ضروری به هدر می‌رود و استفاده از خدمات سلامت مختص افرادی می‌شود که بضاعت مالی دارند.

تاریخ انتشار : ۲۵ شهریور ۹۸

تعارض منافع در دندان پزشکی

تعارض منافع

در تعارض منافع، بین وظایف دندان پزشک در قبال بیمار و منافع شخصی‌اش تعارض به وجود می‌آید. مهم‌ترین نگرانی موجود در اولویت قرار گرفتن اهداف تجاری به جای ارائه‌ی خدمات مبتنی بر دانش تخصصی از سوی دندان پزشکان است که می‌تواند به تنزل اعتماد بیمار به آنان منجر شود. تعارض منافع ممکن است به اشکال مختلف رخ دهد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به سهم خواری، خودارجاعی، در یافت هدیه از بیمار و صنعت اشاره کرد.

اهمیت تعارض منافع از این جهت است که می‌تواند به رابطه‌ی میان پزشک و بیمار و به تبع آن اعتماد بین آنان که مهم‌ترین جزء این رابطه است، آسیب بزند.

تنوع و مصادیق تعارض منافع دائما در حال افزایش است. اهمیت تعارض منافع از این جهت است که می‌تواند به رابطه‌ی میان پزشک و بیمار و به تبع آن اعتماد بین آنان که مهم‌ترین جزء این رابطه است، آسیب بزند. بروز تعارض منافع و اولویت دادن دندان پزشکان به منافع شخصی خود و به دست آوردن پول و اعتبار بیشتری در برابر وظایفی که به عنوان یک فرد حرفه‌مند از آنان انتظار می‌رود، از جهات مختلف مغایر با اصول اخلاقی است؛ همچنین در این حالت، نه تنها سودی به بیمار نمی‌رسد، بلکه در ابعاد مادی و معنوی نیز متضرر خواهد شد. از طرفی عوارض این پدیده از مصادیق نقض عدالت نیز محسوب می‌شود به خصوص اینکه منابع محدود سلامت به شکل غیر ضروری به هدر می‌رود و استفاده از خدمات سلامت مختص افرادی می‌شود که بضاعت مالی دارند.

توجه به کسب در آمد و مزایای غیر مادی نباید در جایگاهی قرار گیرد که به شأن و جایگاه حرفه‌مند آسیب برساند و جایگزین خدمت رسانی به جامعه، صداقت، احترام فرد به خود و حرفه‌ی وی شود، هرچند در کدهای اخلاقی دندان پزشکی به صورت جامع به تعارض منافع پرداخته نشده و در این زمینه نیاز به تدوین کدهای اخلاقی جامع وجود دارد، حرفه‌مندان این رشته می‌توانند به کدهای مرتبط به پزشکی مراجعه کنند.

عدم توجه دندان‌پزشکان به مصادیق تعارض منافع معضل دیگری است که رسالت دانشکده‌ها را در آموزش صحیح و نهادینه کردن آن پررنگ می‌کند. آگاهی از دستورالعمل‌های موجود و آموزش مداوم کادر پزشکی از جمله دندان پزشکان از راهکارهای کمک کننده در مقابله با تعارض منافع است.

منبع

دانلود متن کامل مقاله

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=2801

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *