کتابخانه حمایت‌گری برای مبارزه با فقر – 7

جعبه ابزار حمایت‌گری: راهنمایی برای تصمیمات مؤثر در جهت بهبود زندگی کودکان


یونیسف تجربه‌ای استثنائی از حمایت‌گری، گسترش و حفاظت از حقوق کودکان و فقرا دارد. جعبه ابزار حمایت‌گری دنباله‌ای از همین تجربه است که در آن تجربه کارشناسان حمایت‌گری داخلی و خارجی را سیستماتیک و هماهنگ می‌کند و همچنین چند رهیافت نوآورانه را توسعه و گسترش می‌دهد. جعبه‌ابزار حمایت‌گری برای تمامی سطوح سازمانی به عنوان ابزاری برای ساخت یک رهیافت ساختاری برای حمایت‌گری پایدار کاربرد دارد. محتوی آن برای افرادی که بخواهند درک خود را از حقوق بشر بر پایه رهیافت حمایت‌گری گسترش دهند مفید است.

تاریخ انتشار : ۰۸ اردیبهشت ۹۹

حمایت‌گری کودکنام نویسنده:

United Nations Children Fund (UNICEF), New York

شرح مختصری از کتاب:

یونیسف تجربه‌ای استثنائی از حمایت‌گری کودک، گسترش و حفاظت از حقوق کودکان و فقرا دارد. جعبه ابزار حمایت‌گری دنباله‌ای از همین تجربه است که در آن تجربه کارشناسان حمایت‌گری داخلی و خارجی را سیستماتیک و هماهنگ می‌کند و همچنین چند رهیافت نوآورانه را توسعه و گسترش می‌دهد. جعبه‌ابزار حمایت‌گری برای تمامی سطوح سازمانی به عنوان ابزاری برای ساخت یک رهیافت ساختاری برای حمایت‌گری پایدار کاربرد دارد. محتوی آن برای افرادی که بخواهند درک خود را از حقوق بشر بر پایه رهیافت حمایت‌گری گسترش دهند مفید است.

قلب این جعبه‌ابزار جزئیات گام‌ها، راهنما و ابزارهایی که برای گسترش و کاربرد استراتژی‌های حمایت‌گری ارائه می‌کند، است. تمرکز خاص این جعبه ابزار بر انواع مختلفی از موضوعات خاص شامل: حقوق بشر و رهیافت برابری بر پایه حمایت‌گری، تئوری‌های تغییر و اجرای حمایت‌گری‌های بشردوستانه است.

 

 

منبع:

Advocacy Toolkit: A Guide to Influencing Decisions that Improve Children’s Lives (2010)

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=6446

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *