کتابخانه حمایت‌گری برای مبارزه با فقر – 2

جهانی عاری از فقر کودکان


کتاب «جهانی عاری از فقر کودکان» توسط یونیسف و در قالب ارائه پنج مرحله یا عزیمتگاه برای مقابله با فقر کودکان تدوین شده است. فصل سوم کتاب متمرکز بر موضوع حمایت‌گری برای مقابله با فقر کودکان است. در میان طیف‌های سیاسی توافقی جهانی وجود دارد که هر دختر و پسر لایق بزرگ شدن در محیطی عاری از فقر و با فرصت‌های برابر برای دستیابی به حداکثر پتانسیل خود هستند. بر همین اساس، چشم‌انداز پایان دادن به فقر کودکان، می‌تواند احساسات طیف وسیعی از سیاستمداران را همانند اعضای عمومی جامعه تحت تأثیر قرار دهد. به‌دست آوردن چنین حمایتی هم برای فعالیت‌های آنی و هم حمایت‌های پایدار از کودکان فقیر که تنها با تغییر فضا و اولویت‌های سیاسی نجات می‌یابند ضروری است.

تاریخ انتشار : ۳۱ فروردین ۹۹

نام نویسنده:

UNICEF

شرح مختصری از کتاب:

کتاب «جهانی عاری از فقر کودکان» توسط یونیسف و در قالب ارائه پنج مرحله یا عزیمتگاه برای مقابله با فقر کودکان تدوین شده است. فصل سوم کتاب متمرکز بر موضوع حمایت‌گری برای مقابله با فقر کودکان است.

در میان طیف‌های سیاسی توافقی جهانی وجود دارد که هر دختر و پسر لایق بزرگ شدن در محیطی عاری از فقر و با فرصت‌های برابر برای دستیابی به حداکثر پتانسیل خود هستند. بر همین اساس، چشم‌انداز پایان دادن به فقر کودکان، می‌تواند احساسات طیف وسیعی از سیاستمداران را همانند اعضای عمومی جامعه تحت تأثیر قرار دهد. به‌دست آوردن چنین حمایتی هم برای فعالیت‌های آنی و هم حمایت‌های پایدار از کودکان فقیر که تنها با تغییر فضا و اولویت‌های سیاسی نجات می‌یابند ضروری است.

ساخت پروفایلی از فقر کودکان نیازمند یک برنامه فعال با اهداف روشن است. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که در حمایت‌گری مشخص کردن آمار فقر کودکان مهم‌ترین قدم است، سپس بر پایه آن می‌توان تحلیل‌های دقیق‌تر انجام داده و برای تغییر سیاست خاص حمایت‌گری انجام داد. در فصل سوم تمرکز کتاب بر حوزه‌های عمومی حمایت‌گری است و اینکه چگونه تحلیل فقر کودکان می‌تواند بر تغییر سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها اثرگذار باشد در فصل چهارم بحث می‌شود.

معرفی مفصل‌تری از این فصل در بخش اول همین کتاب در یادداشتی با عنوان «برنامه حمایت از کودکان فقیر» آمده است.

منبع:

Putting Child Poverty on the Map: Child Poverty Advocacy (2017)

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=6277

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *