تعارض منافع وزارت نفت

بیست و دومین خبرنامه مدیریت تعارض منافع

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره بیست و دوم

دریافت نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -۲۲ گزیدهٔ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است: محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش خبر داد که حدود ۳۰۰ نفر از مدیران و معاونان آموزش و پرورش که مشمول تعارض منافع می‌شدند، جابه‌جا شدند. محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از اصلاح ارجاع کار نظارت بر ساخت و ساز به منظور شفافیت و اقدام ویژه در خصوص رفع تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خبر داده است. ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی ضمن اعلام خبر تصویب ... مطالعه بیشتر