کتابخانه حمایت‌گری برای مبارزه با فقر – 6

سنگ‌بنای امید: چگونه فعالیت‌های آفریقایی‌ها حقوق بشر را بازبینی می‌کند تا فقر جهانی را به چالش بکشد


بسیاری از حمایت‌گران حقوق بشر بر ناکارآمدی ابزارهای حمایت‌گری معمول توافق نظر دارند. امروزه بسیاری از مدافعان عدالت اجتماعی به دنبال استراتژی‌های حقوق اجتماعی و اقتصادی هستند که فرصت ایجاد درآمدهایی برای تغییر را نوید می‌دهند. با این حال، هنوز شک و تردیدهای زیادی مبنی بر چگونگی واقعیت بخشیدن به این حقوق وجود دارد. این کتاب به کارهای برجسته یک حمایت‌گر آفریقایی می‌پردازد که پا را فراتر از مرزهای متعارف حقوق بشر گذاشته تا با چالش فقر رادیکال مبارزه کند. این کتاب از طریق سلسله‌مطالعات موردی و مقاله‌های تفسیری نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از حقوق بشر برای تولید نوآوری‌های نهادی دموکراتیک استفاده کرد. نهایتاً کتاب فوق می‌تواند برای مدافعان حقوق بشر، متخصصان توسعه، دانشجویان، آموزگاران و تمامی افراد علاقمند به یک جامعه جهانی عادلانه مفید باشد. منبع:

تاریخ انتشار : ۰۸ اردیبهشت ۹۹

حقوق بشر و فقر- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعهنام نویسندگان:

Lucie E.White, Jeremy Perelman

شرح مختصر کتاب:

بسیاری از حمایت‌گران حقوق بشر بر ناکارآمدی ابزارهای حمایت‌گری معمول توافق نظر دارند. امروزه بسیاری از مدافعان عدالت اجتماعی به دنبال استراتژی‌های حقوق اجتماعی و اقتصادی هستند که فرصت ایجاد درآمدهایی برای تغییر را نوید می‌دهند. با این حال، هنوز شک و تردیدهای زیادی مبنی بر چگونگی واقعیت بخشیدن به این حقوق وجود دارد.

این کتاب به کارهای برجسته یک حمایت‌گر آفریقایی می‌پردازد که پا را فراتر از مرزهای متعارف حقوق بشر گذاشته تا با چالش فقر رادیکال مبارزه کند. این کتاب از طریق سلسله‌مطالعات موردی و مقاله‌های تفسیری نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از حقوق بشر برای تولید نوآوری‌های نهادی دموکراتیک استفاده کرد. نهایتاً کتاب فوق می‌تواند برای مدافعان حقوق بشر، متخصصان توسعه، دانشجویان، آموزگاران و تمامی افراد علاقمند به یک جامعه جهانی عادلانه مفید باشد.

 

 

 

 

 

منبع:

Stones of Hope: How African Activities Reclaim Human Rights to Challenge Global Poverty (Stanford Studies in Human Rights) –(۲۰۱۰)

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=6441

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *