مقابله با فقر و فساد

خبرنامه شماره ۴۵ مقابله با فساد و فقر: فقر و شورش

فقر و شورش برای هر جامعه نظم اجتماعی از اهمیت حیاتی برخوردار است و به همین دلیل همواره دغدغه وضعیت نظم یا بی‌نظمی اجتماعی مورد توجه مدیران نظام‌های سیاسی، محققان و صاحب‌نظران علوم اجتماعی قرار گرفته است. بدون نظم، جامعه دچار نوعی گسیختگی یا آشفتگی اجتماعی می‌گردد. اساس نظم اجتماعی در هر جامعه‌ای مجموعه‌ای از ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی است. پایبندی افراد جامعه به ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی تا حد زیادی تعیین کننده نظم اجتماعی است. اگر در شبکه وسیع روابط اجتماعی، هنجارها رعایت نشوند، زندگی اجتماعی مختل و جامعه عملا فلج می‌شود، زیرا هنجارها، روابط اجتماعی را تنظیم می‌کنند ... مطالعه بیشتر

خبرنامه شماره ۱۰ مقابله با فساد و فقر

به نظر جامع‌ترین تعریف درباره فساد، توسط خانم سوزان اکرمن ارائه شده است. اکرمن یکی از مطرح‌ترین افراد در زمینه آگاهی‌های عمیق و منحصر به فردی است که درباره فساد، منشأ و پیامدهایش سخن گفته است. ایشان در کتاب فساد و دولت می‌گوید زمانی که فساد گسترش می‌یابد، نشان‌دهنده‌ی ناتوانی فراگیر نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع برای بهره‌برداری از نفع شخصی در جهت مقاصد تولیدی است. نکته مهم آنجاست که ما تولید را به عنوان یک فعالیت انتزاعی در یک ساختمان در نظر گرفته‌ایم. درحالی‌که اگر تولید به‌مثابه یک نظامِ حیات جمعی در نظر گرفته شود، در آن صورت معنای ... مطالعه بیشتر