فساد در رسانه‌ها

فساد در رسانه‌ها

منبع: فساد در رسانه‌ها ادوارد اچ. اسپنس… [و دیگران]؛ ترجمه حبیب‌الله معظمی مطالب مرتبط: رهبری عمومی در شرایط بحران: عارضه فلج‌شدگی کرونا و نابرابری حساب کشی از شرکت های دولتی قبل از بودجه حساب واحد خزانه چیست؟ شفافیت در نظام پزشکی از چه نوع بوروکراتی باید اعاده حیثیت کرد؟ ... مطالعه بیشتر