توزیع رانت

خبرنامه شماره ۲۱ مقابله با فساد و فقر : خصوصی­ سازی و توزیع رانت و فساد

خصوصی­ سازی و توزیع رانت و فساد بازداشت رییس سازمان خصوصی­ سازی با اتهام سوء استفاده از موقعیت دولتی یا به عبارت دیگر فساد، سؤالات مهم و اساسی پیرامون سیاست خصوصی­ سازی در ایران را بیش از هر زمان دیگر برجسته کرد. نظریه جدید خصوصی ­سازی به عنوان سیاست اقتصادی، برای اولین بار توسط جمهوری فدرال آلمان در سال ۱۹۷۵ بکار گرفته شد و دولت بخش عمده سهام فولکس واگن را به سرمایه ­گذاران خصوصی فروخت .موج بعدی خصوصی­ سازی در دهه ۱۹۸۰ با خصوصی ­سازی تلکام توسط مارگارت تاچر و خصوصی کردن بانک­ های بزرگ کشور فرانسه توسط شیراک ... مطالعه بیشتر