تعارص منافع در مجلس

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره ششم

دانلود نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -۶ گزیده‌ی اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های اصلی هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است: زهرا مظفر، مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش، خبر داده که بر اساس اطلاع دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش، بیش از ۸۰ درصد استان‌ها در پاسخ به بخشنامه مدیریت تعارض منافع وزیر، مکاتبه و گزارش خود را ارائه داده‌اند که پس از جمع‌آوری به وزیر آموزش و پرورش داده می‌شود. رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای اسلامی رشت در نامه‌ای خطاب به رئیس شورای اسلامی ارتباط مستقیم مالی غیرسازمانی ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع نمایندگان- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

روش‌های نظارت بر رفتار حرفه‌ای نمایندگان پارلمان کدامند؟

قواعد حل تعارض منافع یا روش‌های نظارت بر رفتار حرفه‌ای نمایندگان متنوع‌اند،­ روش‌های اعمال نظارت بر رفتار حرفه‌ای نمایندگان در دو دسته روش‌های نظارت مالی و غیرمالی جای می‌گیرند. ۱-ساز و کارهای نظارت مالی اعلام منظم منافع از قبیل اعلام دارایی‌ها، هدایا، هزینه مسافرت‌ها و مشاغل خارج از پارلمان و همچنین اعلام اتفاقی منابع در جرگه نظارت‌های مالی جای می‌گیرند که به دلیل محوریت سازوکار اعلام منافع، مستلزم اعتماد به نمایندگان است. اعلام منافع در موعدهای مشخص منظور از اعلام منظم منافع، اعلام منافع در موعدهای مشخص است و نمایندگان مکلف‌اند در ابتدای دوره نمایندگی و پس از آن، سالی ... مطالعه بیشتر