ارتقای سلامت نظام اداری

مدیریت تعارض منافع- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

برای مدیریت تعارض منافع چه باید کرد؟

از ابتدای دهه ۱۳۸۰ نیز با برجسته شدن مسئله فساد اداری و اقتصادی، تأسیس نهادها، سازمان‌ها، ستادها و کمیته‌های ریزودرشت و تصویب قوانینی نظیر «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» در دستور کار نهادهای حاکمیتی قرار گرفت. اما با گذشته دو دهه، به نظر می‌رسد فساد در سیستم ابعاد پیچیده‌تر و بزرگ‌تری پیدا کرده است. به‌عبارت‌دیگر، تأسیس نهاد یا تصویب قانونی به‌خودی‌خود در این زمینه کارساز نبوده است. با پیش رو بودن تجاربی ازاین‌دست به نظر می‌رسد در ترسیم مسیر مدیریت تعارض منافع باید مسیر هوشمندانه‌تری در پیش گرفت و از تکرار تجارب ناکام و شکست‌خورده پرهیز ... مطالعه بیشتر

خبرنامه شماره ۲۳ مقابله با فساد و فقر : فساد بزرگ، فساد کوچک

فساد بزرگ، فساد کوچک قوانین ونهادهای ناعادلانه، تمایل به گسترش فساد نهادی دارند. نهادهای ناعادلانه، به ندرت بی­ طرفانه اداره می ­شوند. به این ترتیب، یک جامعه بسیار ناعادلانه احتمالاً فساد و همچنین نافرمانی مدنی بالایی خواهد داشت. در جامعه‌ای که قوانین دسترسی برابر به فرصت­ها را تضمین نمی­ کنند، افراد ثروتمند و قوی، ابزار و منابع برای ایجاد قوانین و نهادهای مطبوع خود خواهند داشت و منافع خود را از طریق تصویب قوانین جدید تأمین خواهند کرد یا با نقض قوانین و نهادها، منافع خود را افزایش خواهند داد. به این نوع فساد اصطلاحاً فسادِ بزرگ گفته می­ شود. ... مطالعه بیشتر