ماژول ۳ کلیپ ۴: شبکه‌های اجتماعی: هنجارها و ارزش‌ها


آدم‌های متفاوت در شبکه‌های اجتماعی متفاوتی حضور دارند. هر کدام از ما درون یک شبکه اجتماعی به دنیا آمدیم و بزرگ شدیم: خانواده، و دوستان والدین‌مان. شبکه‌هایی که پس از آن می‌توانیم بپیوندیم تا حد زیادی وابسته به مسیر هستند.

ما از یک شبکه اجتماعی شروع می‌کنیم و آن شبکه ما را قادر به دسترسی به چند شبکه دیگر می‌کند.

اما چون آدم‌ها با عضویت در شبکه‌های بسیار متفاوت شروع می‌کنند، در طول عمرمان به شبکه‌های اجتماعی بسیار متفاوت دسترسی داریم. منظور اینست که روایت‌های بسیار متفاوت به گوش هر کدام از ما می‌رسد. ما هنجارهای بسیار متفاوتی را می‌آموزیم.

هنجار چیست؟ هنجار چیزی بیش از آنچه در شبکه اجتماعی ما جنبه عادی دارد نیست. ما با تبعیت از آن هنجارها است که احترام هم‌سنخ‌های خود را به دست می‌آوریم.

بنابراین، شبکه‌های متفاوت روایت‌های متفاوت، روش‌های متفاوت درک جهان، یا سوءبرداشت از جهان، و روش‌های متفاوت دریافت احترام از هم‌سنخ‌ها را خواهند داشت. به دو شبکه اجتماعی بسیار متفاوت نگاه کنیم. درباره باندهای مواد مخدر در سراسر جهان تعدادی پژوهش جامعه‌شناختی شده است. تصور کنید که عضو باند مواد مخدر بودید. سپس تصور کنید انتظار چه رفتاری از شما می‌رفت تا احترام هم‌سنخ‌ها در آن باند را به دست آورید.

کاملا روشن است چه نوع رفتاری احترام هم‌سنخ‌های شما را برمی‌انگیزد.

حال شبکه اجتماعی بسیار بسیار متفاوتی را تصور کنید. زنی جوان در قرن نوزدهم هستید، و می‌خواهید پرستار شوید و الگوی شما، شخصی که رویای پیروی از وی را دارید، فلورنس نایتینگل، پرستار انگلیسی قرن نوزدهمی باشد که پرستاری مدرن را بنیان نهاد.

آن زمانی که جوان بودم،‌ نمی‌دانم هنوز هم درست است یا خیر، اما قطعا در آن زمان همه دخترانی که می‌شناختم کسانی بودند که می‌خواستند پرستار شوند. آنها به هر طریقی خودشان را فلورانس نایتینگل‌های آینده تصور می‌کردند.

نایتینگل الگوی آنها بود. بنابراین، دریافت احترام هم‌سنخ‌ها در آن گروه از پرستاران آزمایشی نیازمند رفتاری بسیار متفاوت از مشتی جوان بود که عضو باند مواد مخدر بودند.

بنابراین با پیروی از هنجارها، هنجارهای آن گروه، احترام هم‌سنخ‌ها را دریافت می‌کنید. اکنون یک قدم جلوتر می‌رویم. شما تصمیم می‌گیرید از هنجارهای آن گروه فقط احترام هم‌سنخ‌های خود را دریافت نکنید بلکه به یک معنا بهتر است آن هنجارها ارزش‌های خود شما هم بشوند.

گذار از هنجارهای آن گروه که به شکل ارزش‌های خاص خودتان درونی‌‌سازی شود گامی مهم است چون به محض درونی‌سازی آن ارزش‌ها، رفتار مطابق با آن ارزش‌ها آن چیزی است که عزت نفس ایجاد می‌کند.

شما با پیروی از ارزش‌هایی که به آنها پایبند هستید احساس خوبی نسبت به خود پیدا می‌کنید.

بنابراین از آن تعامل اجتماعی، که شبکه اجتماعی باشد، فهمیدیم چگونه مردم شروع به درک درست یا درک نادرست از جهان با گوش دادن به روایت‌ها می‌کنند: قصه‌هایی که افراد مسن‌تر یا سایر مردم در گروه شما تعریف می‌کنند.

ما فهمیدیم چگونه شما از هم‌سنخ‌ها عزت نفس کسب کردید، و این به همان اندازه لیوان آب اضافی، که چیزهای بیشتری داشتن باشد، ارزشمند است؛ و فهمیدیم که شما چگونه عزت نفس کسب کردید:

با رعایت مجموعه‌‌ای از ارزش‌ها که ارزش‌های خودتان است، اما آن ارزش‌ها را از کجا کسب کردید؟ با درونی‌سازی ارزش‌های آن گروه.

 

  • دوره آموزشی «از فقر به ثروت؛ فهم توسعۀ اقتصادی»
  • مدرس: پل کولیر -دانشگاه آکسفورد
  • برگردان به فارسی: مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
  • مترجم: جعفر خیرخواهان
  • تدوینگر کلیپ: حسین خداپرست

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *