سارا واعظ

سارا واعظنمایش همه نوشته ها

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی کارشناس پژوهشی- حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

از دولت سنتی به الکترونیک؛ وزارت اقتصاد در کجای مسیر قرار دارد؟

قوانین و مقررات مربوط به حوزه دولت الکترونیک، وظیفه نظارت بر اجرایی شدن و کنترل پیشرفت فرایند دولت الکترونیک را به عهده سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و سازمان اداری و استخدامی کشور گذاشته است. بدین منظور، سازمان فاوا[۱] اقدام به تهیه و انتشار گزارشی جهت ارزیابی روند الکترونیکی شدن خدمات به صورت متوالی نمود که پنجمین دوره ارزیابی این گزارش در خردادماه سال ۱۳۹۸ منتشر شد. همچنین، سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در سال ۱۳۹۵ گزارشی تحت عنوان «خدمات دستگاه­های اجرایی از منظر دولت الکترونیک» را در اختیار عموم قرار داد. هر دو این گزارش­ها براساس مدل بین­المللی ... مطالعه بیشتر