پرونده الکترونیک سلامت

شفافیت در نظام پزشکی

سعید نمکی، وزیر بهداشت: پرونده الکترونیک سلامت را راه اندازی کردیم و سوال اینجا است که چرا این پرونده سال ها اجرایی نمی‌شد؟ و چرا سه ماهه امکان استقرار آن ایجاد شد؟ چرا امکان آن فراهم نشود بسیاری از مسائل شفاف شود. چرا نسخه نویسی الکترونیک با مقاومت روبرو می شود؟ اگر مقاومتی باشد، از آن روست که می‌دانند، تنها علاج جلوگیری از قاچاق، ثبت صحیح و نظام جمع آوری داده ها است. چرا برخی ها از اینکه همه چیز شفاف شود، مقاومت می کنند؟   مطالب مرتبط: تعارض منافع در حقوق نظام سلامت ایران پزشکان در کانادا، آمریکا و ... مطالعه بیشتر