محرومیت اجتماعی

محرومیت هوشمند از خدمات اجتماعی

سیستم اعتبار اجتماعی چیست؟ سیستم اعتبار اجتماعی، از آخرین ابداعات نظام حکمرانی کشور چین است. این سیستم متصل به مجموعه‌‌ای کامل از ابزارهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نظیر بسترهای نظارت و مانیتورینگ مجازی و دوربین‌های مداربسته با دقت بالا است. هدف اصلی آن، ابتدا شناسایی و ایجاد محدودیت برای شهروندانی است که از قوانین، هنجارها و ایدئولوژی چین، تخطی می‌کنند. از سوی دیگر، تشویق و تبعیض مثبت برای افرادی را شامل می‌شود که همسوی قوانین و هنجارهای رسمی کشور هستند. محدودیت‌ها از جنس جلوگیری از بهره‌مندی افراد از خدمات اجتماعی است. خدمات اجتماعی عمدتا در دنیای مدرن، بخشی از حقوق شهروندی‌شان ... مطالعه بیشتر