قابلیت‌سازی در بوروکراسی

از چه نوع بوروکراتی باید اعاده حیثیت کرد؟

آنهایی که برای کارکردهای ساختاری دولت اهمیت قائل‌اند و خود را موظف به سازماندهی مجدد و قابلیت‌سازی در بوروکراسی می‌دانند. آنهایی که آمادگی و صبر برای انجام آزمایش‌، یادگیری، بازخورد، انطباق و اصلاح را دارند. آنهایی که برای ایجاد قابلیت در دولت نقشه راه جدیدی برای توسعه ترسیم می‌کنند. آنها می‌توانند حکومت‌ها را از درخودماندگی و گرفتاری نجات دهند. مطالب مرتبط: کرونا و نابرابری آیا می دانستید؟ (۲) تعارض منافع در حقوق نظام سلامت ایران طرح شفاف سازی آرای اعضای همه نهادهای قانون گذار در مجلس شورای اسلامی حساب کشی از شرکت های دولتی قبل از بودجه حساب واحد خزانه ... مطالعه بیشتر