فرار مالياتي

دریافت مجوز برای بررسی تراکنش های مالی مودیان مالیاتی

هادی خانی، مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی اظهار داشته است که پیش‌ازاین تراکنش‌های بانکی به‌صورت سالانه دریافت می‌شد اما بر اساس این قانون امکان دسترسی ماهانه به اطلاعات تراکنش‌های بانکی فراهم شد. ظاهرا اخیرا بانک مرکزی بخش‌نامه‌ای در این زمینه صادر و به سیستم بانکی کشور ابلاغ کرده است. مطالب مرتبط: مالیات بر عایدی سرمایه پزشکان در کانادا، آمریکا و چین چقدر مالیات می دهند؟ کتاب جدید توماس پیکتی: سرمایه و ایدئولوژی کتاب جدید عجم اوغلو و رابینسون راهکارها و عوامل محدود کننده فساد تحریم و رفاه اجتماعی ... مطالعه بیشتر