شناسه پرداخت

انضباط مالی و طبقه بندی بودجه- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

اهمیت اصلاح طبقه‌بندی بودجه جهت تحقق انضباط مالی

قانون بودجه مبتنی بر سیاست‌ها و اهدافی است که در نحوه وصول درآمد و هزینه‌کرد منابع منعکس می‌شود. به این ترتیب رصد و ارزیابی جزئیات اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای تمامی دستگاه‌های دولتی برای اطمینان از دستیابی به اهداف و اجرای صحیح سیاست‌های مذکور ضروری است. «طبقه‌بندی بودجه» بر اساس تعاریف مشخص، دقیق و واحد از انواع هزینه‌ها و درآمد‌ها، در کنار ثبت داده‌ها بر مبنای این تعاریف، نگهداری داده‌ها در فرمتی قابل تحلیل و مشخص و تجمیع پیوسته داده‌ها به سیاست‌گذار این امکان را می‌دهد تا تصویر دقیق‌تری از میزان و ترکیب مخارج و درآمدها و انطباق آن با سیاست‌ها ... مطالعه بیشتر
قانون بودجه

مطالعات پشتیبان فرآیند اجرایی کردن بند ح تبصره ۱۷ قانون بودجه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

طبق بند ح تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۳۹۹ که با تغییراتی در بند واو تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ باهدف ایجاد هماهنگی در زمینه پرداخت‌های حمایتی دستگاه‌های اجرایی کشور و نیز مؤسسات خیریه و نیز کارآمدی بیشتر در امر حمایت اجتماعی در کشور، مقررشده است که اطلاعات تمامی پرداخت‌های حمایتی دستگاه‌ها ازجمله کد ملی دریافت‌کنندگان حمایت در سامانه وزارت تکاور ثبت شود و شرط بهره‌مندی مؤسسات خیریه از معافیت مالیاتی در مورد پرداخت‌های حمایتی نیز ثبت اطلاعات این پرداخت‌ها در سامانه این وزارتخانه است. همچنین وزارت تکاور موظف به ارائه خدمات استحقاق سنجی گیرندگان حمایت به دستگاه‌های اجرایی و خیریه‌ها ... مطالعه بیشتر