شفافیت درآمد

فرار مالیاتی پزشكان

پزشکان در آزمون شفافیت و درآمد مالیات

بحث عدم نصب کارتخوان‌ در مطب پزشکان در جامعه به مسئله فرار مالیاتی پزشکان ختم شد. چنانکه با محاسبه میزان مالیات پرداختی پزشکان در سال گذشته و تخمین مقدار واقعی مالیات آنها، میزان فرار مالیاتی پزشکان حداقل حدود ۶ ‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. موضوع مالیات پزشکان به گونه ای پیش رفت که کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی لایحه بودجه ۹۸، تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی را موظف کرد، از ابتدای سال از پایانه‌های فروشگاهی یا دستگاه پوز استفاده کنند و ۱۰ درصد علی‌الحساب مالیات پزشکان مراکز درمانی به طور مستقیم به حساب ... مطالعه بیشتر
مقابله با تعارض منافع-مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

راهکارهای مقابله با تعارض منافع

در این مقاله نویسنده به بیان برخی از را‌هکارهای مقابله با تعارض منافع اشاره می‌کند. می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. طراحی زمین بازی به صورت منصفانه درمان تعارض منافع در سیستم‌های اجرایی همواره راه حل‌های بسیاری دارد از تنفیذ اختیارات به افراد دیگر تا اعمال محدودیت‌های بیشتر، نمونه این راهکارهاست. با این حال مدیریت تعارض منافع را می‌توان به دو بخش کلی تقسیم کرد. بخش اول راهکارهایی است که بیشتر ناظر به شخص قرار گرفته در موقعیت تعارض منافع طراحی شدند. درمان تعارض منافع در سیستم‌های اجرایی همواره راه حل‌های بسیاری دارد از تنفیذ اختیارات به افراد دیگر تا ... مطالعه بیشتر