سامانه ثبت حقوق و مزایا

نهادهای غایب در سامانه ثبت حقوق و مزایا

وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی: قوه قضاییه، صدا و سیما، ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها تاکنون اقدام به ثبت اطلاعات در سامانه ثبت حقوق و مزایای شاغلان دستگاه‌های اجرایی نکرده اند. مطالب مرتبط: رهبری عمومی در شرایط بحران: کمک به مردم برای فائق آمدن به محدودیت‌ها خبرنامه شماره ۴۹ مقابله با فساد و فقر: نابرابری و کرونا دریافت مجوز برای بررسی تراکنش های مالی مودیان مالیاتی ایتالیا چگونه با فساد مبارزه کرد؟ فساد در رسانه‌ها راهکارها و عوامل محدود کننده فساد ... مطالعه بیشتر