ساختار بودجه

مالیات بر عایدی سرمایه

محمدباقر نوبخت: بخشی از پایه‌های مالیاتی وجود دارد که قبلا آنها را طبق قانون مشمول مالیات نمی‌دانستیم بنابراین پایه مالیاتی تلقی نمی‌شد مثل عایدی سرمایه که در بودجه سال آینده تحت چارچوب اصلاح ساختار بودجه به‌عنوان منابع مالیاتی جدید تعریف می‌کنیم. مطالب مرتبط: دریافت مجوز برای بررسی تراکنش های مالی مودیان مالیاتی پزشکان در کانادا، آمریکا و چین چقدر مالیات می دهند؟ چه کسانی باید اموال خود را در سامانه ثبت دارایی مقامات ظرف یک ماه آینده ثبت کنند؟ تعریف صحیح مسئله مهم‌ترین حوزه‌های تعارض منافع چیست؟ توانمندسازی حاکمیت و جامعه با ایجاد شبکه‌های اصلاحی ... مطالعه بیشتر