رصد بودجه

رصد بودجه- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

تبصره ۱۷ بودجه ۹۹ گامی برای رصدپذیری بودجه

در یک فرآیند صحیح بودجه‌ریزی، سیاست‌گذار نیازها و اولویت‌ها را تعیین می‌کند، سپس بودجه را با توجه به اولویت‌ها به بخش‌ها و اهداف مشخص تخصیص می‌دهد. این فرآیند زمانی به درستی به نتیجه می‌رسد که قادر باشیم از اصابت صحیح بودجه به اهداف تعیین‌شده اطمینان حاصل کنیم. به بیان دیگر، سیاست‌گذار باید بتواند مسیر هزینه‌کرد منابع بودجه را تا آخرین حلقه رصد کند و بر مبنای آن از همسویی مخارج با اهداف ابتدایی اطمینان حاصل کند. در ساختار کنونی بودجه‌ریزی در ایران اما به‌دلایل متعدد نمی‌توان از اصابت منابع به اهداف اصلی اطمینان حاصل کرد. به‌نظر می‌رسد بند ح تبصره ... مطالعه بیشتر
قانون بودجه

مطالعات پشتیبان فرآیند اجرایی کردن بند ح تبصره ۱۷ قانون بودجه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

طبق بند ح تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۳۹۹ که با تغییراتی در بند واو تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ باهدف ایجاد هماهنگی در زمینه پرداخت‌های حمایتی دستگاه‌های اجرایی کشور و نیز مؤسسات خیریه و نیز کارآمدی بیشتر در امر حمایت اجتماعی در کشور، مقررشده است که اطلاعات تمامی پرداخت‌های حمایتی دستگاه‌ها ازجمله کد ملی دریافت‌کنندگان حمایت در سامانه وزارت تکاور ثبت شود و شرط بهره‌مندی مؤسسات خیریه از معافیت مالیاتی در مورد پرداخت‌های حمایتی نیز ثبت اطلاعات این پرداخت‌ها در سامانه این وزارتخانه است. همچنین وزارت تکاور موظف به ارائه خدمات استحقاق سنجی گیرندگان حمایت به دستگاه‌های اجرایی و خیریه‌ها ... مطالعه بیشتر