تعیین حداقل دستمزد

حداقل دستمزد کارگران

طرح حمایت‌طلبی تعیین حداقل دستمزد

  هنگامی‌که فضای حاکم بر اقتصاد کلان رکود تورمی است، نتیجه آن یا تعطیلی بنگاه تولیدی است یا تعدیل نیروی کار. تحریک طرف تقاضای اقتصاد یعنی خانوارها، دو پیامد جدی برای تعدیل شرایط موجود دارد اول آنکه با خرید خانوارها فروش بنگاه‌های تولیدی افزایش‌یافته، بنابراین مانع از تعدیل نیروی کار می‌شود و دوم سبب خروج اقتصاد از رکود می‌شود. معمولاً در اقتصاد ایران دو ماه از سال یعنی اسفند و شهریور با افزایش شدید تقاضا روبرو هستیم. اما در بهار سال ۱۳۹۹ به سبب بحران کرونا در اسفندماه ۱۳۹۸ و اعمال قرنطینه خانگی عملاً بنگاه‌های تولیدی کشور نتوانستند از افزایش ... مطالعه بیشتر