بوروكراسي

جا‌به‌جایی در کارویژه‌های دولت

آیا متاثر از ویژگی‌های بوروکراتیک ایران است که برای نمونه باعث شده در فاصله سال‌های ۵۷ تا ۸۰، جمعیت زیر خط‌فقر مطلق تقریبا به یک‌چهارم و از ۴۵درصد براساس آمارهای رسمی به ۱۱درصد در سال۸۱ می‌رسد یا مسائل دیگری هم دخیل بوده است؟ براساس تجربه‌های پژوهشی سال‌های اخیر، جالب است بدانید در اکثر نقدهایی که به سیاست‌ها و عملکردها وارد می‌شود، در نگاه دولتمردان به منزله نقاطی روشن در کارنامه کاری‌شان ارزیابی می‌شود. برای مثال، در حوزه آموزش‌وپرورش بررسی‌ها و مطالعات نشان می‌دهد که مدیران و وزرای پیشین آموزش‌و‌پرورش درباره خرید خدمت، ارزیابی کاملا متفاوتی با روندهای پذیرفته شده جهانی ... مطالعه بیشتر

مثلثی با یک ضلع؟

مهم‌ترین موضوعی که نخبگان جامعه ایران، شاید امروز بر سر آن با یکدیگر هم‎نظر باشند، آن است که مبانی فکری، توان سازماندهی و قدرت اجرائی دستگاه بوروکراتیک به‌تنهایی نمی‎تواند از پس مسائل و مشکلات پیچیده‌دامن‎ این سرزمین برآید و کشور را از شرایط سخت و دشوار حال حاضر عبور دهد و به ثبات و توسعه برساند. در دولت و حاکمیت نیز گروه بزرگی را می‎توان یافت که حداقل در زبان، چنین اعتقادی را بیان می‎کنند و گروهی هرچند کوچک‎تر این اعتقاد را در عمل هم نشان می‎دهند. چنانکه معاون اول رئیس‎جمهور اخیرا انجام اقدامات مثبت و اجرای طرح‌های تأثیرگذار در ... مطالعه بیشتر