کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی حمایت‌طلبی

حمایت طلبی ابزاری قدرتمند برای انتقال پیام به مخاطبان هدف به‌منظور اثرگذاری بر فرایندهای تصمیم‌گیری و رشد گفتمان چندوجهی در عرصه سیاست‌گذاری است. حمایت‌طلبی می‌تواند راه مفیدی برای ایجاد و اعمال تغییرات تلقی شود و در مورد تأثیرگذاری بر افرادی است که تصمیم‌های سیاستی می‌گیرند. تصمیم گیران افرادی هستند که توانایی قانون‌گذاری، مذاکره و یا تعیین بودجه برای سیاست‌های عمومی رسمی را دارند (مانند مقامات شهری، کارمندان دولت، نمایندگان مجلس، وزیران دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل). تصمیم گیران الزاماً همیشه صاحبان قدرت نیستند. تصمیمات آن‌ها در بسیاری موارد می‌تواند به‌شدت تحت تأثیر کسانی باشد که از قدرت رسمی ... مطالعه بیشتر

کارگاه آموزشی توانمندسازی حکومت با روش انطباق مسئله‌محور (PDIA)

توسعه یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها در زمانه ماست. توسعه ابعاد گوناگونی دارد که آن‌ها را شامل توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه سیاسی و … می‌دانند. درواقع هر رویکردی بر برخی از ابعاد توسعه تأکید می‌نماید. رویکرد توانمندسازی حکومت که توسط پژوهشگران دانشگاه هاروارد مطرح‌شده است، توسعه را دارای چهار بعد می‌داند که عبارت‌اند از: توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اجرایی. بعد چهارم یعنی توسعه ظرفیت‌های اجرایی حکومت بعد مغفول مانده و پاشنه آشیل شکست کشورها و سازمان‌ها در دستیابی به توسعه است. چرا سازمان‌ها باید با روش PDIA آشنا شوند؟ سازمان‌های دولتی و دستگاه‌های توسعه‌ای در مسیر اجرای فعالیت‌های ... مطالعه بیشتر

کارگاه آموزشی تخصصی تعارض منافع

تعارض منافع پدیده‌ای است که در دهه‌های اخیر در کشورهای مختلف موردتوجه قرارگرفته است. این پدیده از آنجایی که با پدیده‌هایی همچون فقر، نابرابری، تبعیض و فساد در ارتباط است، از اهمیت خاصی برخوردار شده و برای مقابله با آن در حوزه‌های مختلف هرروز راهکارهای تازه‌ای پیشنهاد می‌شود. راهنمای سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) در پاسخ به سؤال تعارض منافع چیست، آن را به‌عنوان تعارضی میان وظایف دولتی و منافع خصوصی مأمورین دولتی تعریف می‌کند، به‌طوری‌که این منافع می‌تواند به‌صورت ناصحیحی وظایف آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. چرا پرداختن به موضوع تعارض منافع برای سازمان‌ها ضروری است؟ تعارض منافع به ... مطالعه بیشتر

کارگاه آموزشی تعارض منافع

تعارض منافع یک «موقعیت» است که در آن افراد در انتخاب میان منافع شخصی یا گروهی و انجام وظایف شغلی و منافع عمومی دچار شک و تردید می‌شوند. باآنکه تعارض منافع در تصمیم‌گیری در اغلب عرصه‌های زیست انسانی رخ می‌دهد اما به معنای خاص خود مربوط به تصمیماتی است که در عرصه شغلی اخذ می‌شوند. بدین ترتیب می‌توان دریافت که تعارض منافع در حرکت سازمان جهت رسیدن به اهداف و انجام وظایفش اختلال ایجاد می‌کند و به ناکارآمدی سازمان می‌انجامد. یکی از مهم‌ترین پیامدهای بروز تعارض منافع در یک سازمان، شکل­گیری فساد در آن سازمان است. از سوی دیگر یکی ... مطالعه بیشتر