نهادهای ناعادلانه

خبرنامه شماره ۲۳ مقابله با فساد و فقر : فساد بزرگ، فساد کوچک

فساد بزرگ، فساد کوچک قوانین ونهادهای ناعادلانه، تمایل به گسترش فساد نهادی دارند. نهادهای ناعادلانه، به ندرت بی­ طرفانه اداره می ­شوند. به این ترتیب، یک جامعه بسیار ناعادلانه احتمالاً فساد و همچنین نافرمانی مدنی بالایی خواهد داشت. در جامعه‌ای که قوانین دسترسی برابر به فرصت­ها را تضمین نمی­ کنند، افراد ثروتمند و قوی، ابزار و منابع برای ایجاد قوانین و نهادهای مطبوع خود خواهند داشت و منافع خود را از طریق تصویب قوانین جدید تأمین خواهند کرد یا با نقض قوانین و نهادها، منافع خود را افزایش خواهند داد. به این نوع فساد اصطلاحاً فسادِ بزرگ گفته می­ شود. ... مطالعه بیشتر