شفافيت آراي نظام تقنيني

طرح شفافیت آرای نظام تقنینی

مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی را به رای گذاشت و نمایندگان با ۱۶۸ رای موافق در مقابل ۳۳ مخالف با آن موافقت کردند. مطالب مرتبط: مالیات بر عایدی سرمایه طرح شفاف سازی آرای اعضای همه نهادهای قانون گذار در مجلس شورای اسلامی چه کسانی باید اموال خود را در سامانه ثبت دارایی مقامات ظرف یک ماه آینده ثبت کنند؟ تعریف صحیح مسئله مهم‌ترین حوزه‌های تعارض منافع چیست؟ توانمندسازی حاکمیت و جامعه با ایجاد شبکه‌های اصلاحی ... مطالعه بیشتر