انگیزه

انگیزه

ماژول ۳ کلیپ ۲: زیر سوال بردن انگیزه

پس علم اقتصاد به نظریه‌هایی رسیده است که چه چیزهایی ما را تحریک می‌کند و چگونه جهان را درک می‌کنیم. اما در یک رشته دانشگاهی دیگر واقعا آن فرایند بررسی می‌شود. این رشته روان‌شناسی است و فقط فرض‌ نمی‌کند بلکه تلاش می‌کند درباره انگیزه پژوهش کند. حال ببینیم روان‌شناسان وقتی درباره انگیزه فکر می‌کنند و اینکه مردم چگونه جهان را درک می‌کنند به چه چیزهایی رسیدند. به نظر می‌رسد آنچه روان‌شناسان در انتقاد خود از علم اقتصاد خیلی رک و پوست کنده به ما یاد می‌دهند مربوط به آن جایی است که آدم‌ها وارد این داستان می‌شوند. سایر افراد جدای ... مطالعه بیشتر