شهروند گرامی!
اخیراً آدرس صفحه‌ای که به آن مراجعه کرده‌اید در فضای مجازی و بعضاً خبرگزاری‌ها به اشتباه به عنوان مرجعی برای تعیین دهک خانوار معرفی شده است.

ماجرا از چه قرار است؟ مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه که یک مرکز پژوهشی است در سال ۱۳۹۸ بر اساس اطلاعات هزینه-درآمد خانوار که توسط مرکز آمار ایران به صورت رسمی منتشر شده بود، اپلیکیشن آزمایشی را طراحی کرد که بر اساس اطلاعاتی نظیر میزان درآمد، وضعیت مسکن، تعداد نفرات و … دهک درآمدی تخمینی را به بازدیدکننده نمایش می‌داد.

با اینکه در اپلیکیشن آزمایشی مذکور تاکید شده بود این دهک‌بندی فقط بر اساس اطلاعات هزینه-درآمد خانوار (که اطلاعات ثبتی نیستند) در سال ۱۳۹۷ بوده و برای سال‌های بعدی معتبر نیست، مراجعه مکرر برخی هموطنان به این اپلیکیشن و وارد کردن اطلاعات مربوط به سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در این اپلیکیشن منجر به اطلاعات نامعتبر می‌شد. لذا مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه تصمیم گرفت اپلیکیشن مذکور را از انتشار خارج کند.

لذا ضمن تاکید مجدد بر اینکه این مرکز، یک مرکز پژوهشی است و هیچ مسئولیتی در تعیین دهک خانوار نداشته از هموطنانی که خواهان اطلاع از دهک درآمدی خود هستند دعوت می‌شود با شماره تلفن ۰۲۱۶۳۶۹ برای درخواست بازبینی در بهره‌مندی از یارانه خانوار تماس حاصل فرمایند یا به سامانۀ زیر مراجعه کنند:

سامانه مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

خواهشمند است از هرگونه تماس با مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه یا ارسال ایمیل و پیام با موضوع درخواست بازبینی در یارانه‌ها یا تعیین دهک خودداری فرمایید.